Bijeenkomsten om koers te bepalen

Zorginnovatietraject gemeente Bunnik

# PROCESBEGELEIDING INNOVATIETRAJECT
# DUUR TRAJECT: 4 MAANDEN
# AANTAL DEELNEMERS: 40+
# VERSTERKING MANTELZORG, DOOR VERBINDING FORMELE & INFORMELE ZORG

Voor de gemeente Bunnik ontwerpen en faciliteren we een zorginnovatietraject met als doel om de mantelzorg te versterken. Samen met uiteenlopende stakeholders (artsen, fysiotherapeuten, apothekers, mantelzorgers, etc.) onderzoeken we waar kansen liggen voor de toekomst en welke innovaties uitkomsten kunnen bieden voor urgente uitdagingen. 
Ism digitaal strateeg Lotte Meijer en op basis van de FORTH-innovatiemethode leidt dit traject tot een concreet concept voor een nieuw product of nieuwe dienst om de verbinding tussen formele en informele zorg te versterken.

 

DOEL

  • Diverse stakeholders actief betrekken in het innovatietraject en commitment genereren
  • Inzichtelijk krijgen van de behoeften mbt versterken van de verbinding tussen formele & informele zorg
  • Vertaling van wensen en behoeften naar een haalbaar, vernieuwend idee voor gemeente Bunnik

AANPAK

  • Kick-off met een commitment- en inspiratiesessie met alle betrokken stakeholders waarin vanuit verschillende perspectieven uitdagingen en kansen in kaart worden gebracht.
  • Verdiepend onderzoek van de 3 beste ideeën dmv focusgroepen en testcases waarin behoeftes worden getoetst en klantfricties en mogelijkheden verdergaand worden onderzocht
  • Doorontwikkeling, prototyping en advies mbt de implementatie van 1 idee voor een dienst / product waarin de meeste potentie wordt gezien. 
  • Vertaling van bevindingen en inzichten van dit traject in aanbevelingen voor de gemeenteraad.