Collectieve denkprocessen voor verandering

WIJ WERKEN VOOR

Wij werken in de eerste plaats voor organisaties in het publieke domein.  
We werken o.a voor: 

 • Overheden (lokaal, regionaal, nationaal)
  Thema’s als: het sociale domein, mobiliteit, economie, ruimtelijke planning, cultuur

 • Onderwijsinstellingen (MBO/HBO/WO)
  Thema’s als: visieontwikkeling, meerjarenstrategie, strategieontwikkeling voor bijzondere projecten

 • Belangenorganisaties
  Thema’s als:
  internationale solidariteit, duurzame infrastructuur en voedselketens
   
 • Publieke fondsen
  Thema’s als: sectorinventarisatie, participatie en meerjarenstrategie 

 • Sociaal ondernemers en ideële organisaties
  Thema’s als: duurzame mobiliteit, sociale innovatie, voedsel voor de toekomst