Bijeenkomsten om koers te bepalen

ONZE KLANTEN EN HUN VRAGEN

Wij werken in de eerste plaats voor organisaties in het publieke domein.  
We werken o.a voor: 

 • Overheden (lokaal, regionaal, nationaal)
  Thema’s als: het sociale domein, mobiliteit, economie, ruimtelijke planning, cultuur

 • Onderwijsinstellingen
  Thema’s als: visieontwikkeling, meerjarenstrategie, strategieontwikkeling voor bijzondere projecten

 • Belangenorganisaties
  Thema’s als:
  internationale solidariteit, duurzame infrastructuur en voedselketens

 • Sociaal ondernemers en ideële organisaties
  Thema’s als: duurzame mobiliteit, sociale innovatie, voedsel voor de toekomst