Bijeenkomsten om koers te bepalen

VOORBEELDPROJECTEN

Vier voorbeelden:

1.
Voor: SPITS Gent – mobiliteitexperts
Vraagstuk: Hoe kan het bedrijfsleven bijdragen aan mobiliteitsoplossingen om verkeersinfarcten in de stad Gent te voorkomen?
Traject: 1 multi-stakeholder sessie
Stad Gent zoekt proactief duurzame mobiliteitsoplossingen om verkeersinfarcten in de zuidelijke rand van Gent te voorkomen. Ook het bedrijfsleven heeft hierin een rol en verantwoordelijkheden. Als onderdeel van een langer onderzoekstraject, verzorgde Cornelis Serveert een verdiepende sessie waarin we dat bedrijfsleven uitdaagden om samen met overheid en onderzoekers oplossingen te vinden om Gent aantrekkelijk en bereikbaar te houden. Dat leidde o.a. tot een gedeelde visie op het integreren van mobiliteit in het personeelsbeleid. Lees meer in ons Recept voor de Toekomst.

2.
Voor: TU Delft Library
Vraagstuk: Wat wordt in 2020-2024 de koers voor de universiteitsbibliotheek?
Traject:  10 maanden procesbegeleiding & ontwikkeling van strategische roadmap
Cornelis Serveert begeleidde de TU Delft Library bij de ontwikkeling van een strategische roadmap voor de Library van de toekomst. We ontwierpen een collectief denkproces, waarin het managementteam samen met gebruikers (studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers) koers bepaalde. De uitkomsten van dat proces vertaalden we naar een plan dat de basis vormt voor al wat de universiteitsbibliotheek tussen 2020 en 2024 doet.

3.
Voor: Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum
Vraagstuk: Hoe kunnen we samen met regionale bestuurders, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen komen tot een definitieve regionale economische agenda?
Traject: 8 bijeenkomsten
Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum werkten samen aan een regionale economische agenda. Voordat de definitieve agenda werd opgeleverd, wilde zij de dialoog aangaan met het bedrijfsleven, regionale besturen en onderwijsinstellingen. Wat kon nog scherper, welke aanvulling miste? Cornelis Serveert organiseerde acht bijeenkomsten om aanscherpende perspectieven te verzamelen. Deze uitkomsten vormden de basis voor de definitieve, breed gedragen agenda.

4.
Voor:
Marine Stewardship Council: MSC-keurmerk voor verantwoorde visserij
Vraagstuk: Hoe wordt duurzame visconsumptie landelijk de norm?
Traject: 1 multi-stakeholder sessie
Marine Stewardship Council (MSC) wilde de contouren van het MSC-keurmerk voor duurzame visvangst aanscherpen en tegelijk boven water krijgen waar de keten van duurzame consumptie hapert. Wij organiseerden een multi-stakeholder bijeenkomst waarin belangrijke schakels uit de keten (vissers, supermarkten, onderzoekers) samen de tanden zetten in vraagstukken. Tijdens een constructief gesprek werden inzichten en aanbevelingen gedeeld. Deze uitwisseling vormde het vertrekpunt voor een aantal strategische actiepunten.