Formats for innovation and collaboration

Onze visie

De huidige kenniseconomie vraagt om mensen en organisaties met kwaliteiten als flexibiliteit, vernieuwingskracht en inlevingsvermogen; frisse geesten die anders durven én kunnen denken. Om deze kwaliteiten te ontwikkelen én onderhouden, organiseren wij sinds 2012 trajecten en bijeenkomsten waarin we deelnemers uitdagen tot creatieve denk- en werkprocessen. Zo willen we samen oplossingen vinden voor complexe vraagstukken en slimme innovaties en veranderingen mogelijk maken die bijdragen aan een betere wereld.

6 bouwstenen vormen de basis van al onze projecten: creativiteit, strategisch, flexibiliteit, interactie, hospitality en design.

1: CREATIVITEIT
Creativiteit en innovatie zijn onlosmakelijk verbonden. Daarom integreren we altijd speelse, inventieve en oplossingsgerichte perspectieven. Zo bieden we haakjes om grenzen te verleggen en vaste denkpatronen te doorbreken: een voorwaarde om tot nieuwe inzichten te komen.

2: STRATEGIE
We benutten analytisch denkvermogen om vraagstukken aan te scherpen en te ontrafelen tot behapbare elementen. Vervolgens kiezen we daarbij doordachte inhoudelijke invulling. Zo worden deelnemers zo effectief mogelijk betrokken en helpen we opdrachtgevers om constructief ambities te behalen.

3: FLEXIBILITEIT
We werken vanuit een klein flexibel team dat het gewoon is om de invulling van een project wendbaar op te stellen zodat samenwerkingen en actuele ontwikkelingen tot hun recht komen.

4: INTERACTIE
Interactie stimuleert betrokkenheid. Daarom organiseren we activerende settingen waaraan iedereen deelneemt en bijdraagt. Verfrissende en strategische spelelementen hebben hierin een grote rol.

5: HOSPITALITY
Charme, optimale service en gastvrijheid zit in het DNA van Cornelis Serveert. We willen vanaf moment 1 de  ‘tone of voice’ perfect zetten.

6: DESIGN
Mooi design overtuigt. Daarom is een aantrekkelijke setting voor ons hét startpunt om een boodschap te communiceren. Al onze projecten ondersteunen we met een eigen visuele identiteit om een passende totaalbeleving te creëren.