Bijeenkomsten om koers te bepalen

Onze visie

De huidige kenniseconomie vraagt om mensen en organisaties met kwaliteiten als flexibiliteit, vernieuwingskracht en inlevingsvermogen; frisse geesten die anders durven én kunnen denken.
Om deze kwaliteiten te ontwikkelen én onderhouden, organiseren wij sinds 2012 trajecten en bijeenkomsten waarin we deelnemers uitdagen tot creatieve denk- en werkprocessen. Zo willen we samen oplossingen vinden voor complexe vraagstukken en slimme innovaties mogelijk maken die bijdragen aan een betere wereld.

Deze ingrediënten vormen de basis van al onze projecten:

1: FROM ANOTHER POINT OF VIEW
Fris denken en vaste denkpatronen doorbreken zijn essentieel om te innoveren.
Daarom integreren we speelse, inventieve en oplossingsgerichte perspectieven.
Zo bieden we handvatten om gericht creativiteit aan te jagen en grenzen te verleggen.

2: STRATEGIE
Samen een vraag kraken lukt pas écht als de vraag goed gesteld wordt.
Daarom zetten we als vast onderdeel van ons werkproces het vraagstuk samen met de opdrachtgever op scherp. Op basis van het vraagstuk ontwerpen we vervolgens een strategie om met deelnemers tot doelgerichte antwoorden te komen. Collectieve denkprocessen, betrokkenheid vanuit een team en strategische vervolgstappen in kaart brengen staan in dit proces centraal.
Zo geven we koers aan innovatie.

3: ANALOOG
Een hoge werkdruk met veel digitale prikkels is kenmerkend voor de huidige werkomgeving.
Om focus en rust te brengen, bakenen we daarom in onze trajecten tijd af om ‘offline te zijn’ en échte gesprekken te voeren. 

4: DRAAGVLAK
Interactie stimuleert betrokkenheid.
Daarom organiseren we activerende settingen waaraan iedereen deelneemt en bijdraagt.
Samen met de opdrachtgever bepalen we de kaders voor co-creatie en de elementen waarin deelnemers hun stem kunnen uiten.

5: CHARME & DESIGN
Charme, optimale service en gastvrijheid zit in het DNA van Cornelis Serveert.
We willen dat vanaf moment 1 de ‘tone of voice’ van een project passend is bij de beoogde ambities.
Daarbij staan we ook in voor het design en een passende visuele identiteit van een traject.