Bijeenkomsten om koers te bepalen

Ondernemerschap op de campus

# ONDERZOEK, ADVIES & FORMATONTWIKKELING
# DUUR TRAJECT: 5 MAANDEN
# ONDERNEMERSCHAP STIMULEREN 

HOE KAN TU DELFT HET ONDERNEMERSCHAP OP DE CAMPUS MAXIMAAL STIMULEREN DMV EEN CONCEPTSTORE? 

Voor TU Delft voerden we een onderzoek uit naar ondernemerschap op de campus. Hoe kan ondernemerschap onder studenten worden gestimuleerd? De opbrengsten van het onderzoek vertaalden we naar een ready to produce format voor de conceptstore; een fysieke ‘reality school’ die wordt uitgevoerd per juli 2017.

DOEL

  • Ontwikkeling van een strategisch plan voor de ontwikkeling en uitvoering van de conceptstore dat ondernemerschap onder studenten stimuleert
  • De missie en visie van TU Delft vertalen naar een concrete opzet voor de conceptstore
  • Studenten uitdagen tot het nemen van zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid
  • Uitdagen tot slimme samenwerking en interactie tussen interne partijen van de universiteit en universiteit en studenten