Bijeenkomsten om koers te bepalen

Teamsessies in het groen

CONTEXT BIJ CORNELIS ACTIVITEITEN 
#transitie #transitieproces #heidag #teamsessie #designthinking #groepsdynamica #fresh #perspectives #disconnect #connect

Eind oktober organiseerde Cornelis een meerdaags teamprogramma in de Veldhovense natuur. Noem het heidagen, of noem het 32 uur bosberaad: het docententeam van Fontys Engineering wisselde 2 dagen de standaard werkomgeving in voor een prikkelarme groene omgeving. Dit betekende geen (digitale) afleiding.
Er werd letterlijk ruimte vrijgemaakt om tijd met elkaar door te brengen: een duur goed wat er in de waan van de dag vaak bij in schiet. De belofte luidde: 2 analoge dagen, voor optimale en doelgerichte dialogen rondom een te maken transitie.

INSPIRED BY NATURE
Ja, het heeft zin om met elkaar 2 dagen buiten te zijn. Onderzoek* heeft uitgewezen dat teamsessies in het groen meer concentratie en creativiteit brengen; het draagt bij aan een meer open houding om na te denken over doelstellingen en ambities voor de langere termijn. Daarbij biedt de natuur tal van metaforen die de ambities van teams perfect symboliseren: teams zijn levende organismen en er zijn tal van parallellen te trekken met verschijnselen uit de natuur. Willen we als team een voorbeeld nemen aan een mierenkolonie waar tal van individuen zonder leider, als een horizontale organisatie, efficiënt en doelgericht opereren? Of aan een bijenvolk waarbij iedere bij een eigen set aan skills inbrengt voor het hogere doel?

ULTIEME PROBLEEMOPLOSSERS
Veldhoven was voor dit Engineering team de plek bij uitstek om, te midden van de herfstig gekleurde bossen, het netwerk dat bomen vormen als metafoor te gebruiken.
Sinds de Duitse bosbeheerder Peter Wohlleben in 2016 het boek
Het verborgen leven van bomen uitbracht, is er steeds meer oog voor de sociale banden de bomen met elkaar aangaan.
Er zijn verschillende manieren waarop bomen met elkaar communiceren en het blijken probleemoplossers bij uitstek. Ze illustreren woordeloos dat losse eilandjes inefficiënt zijn en dat het soms een kwestie van geven en nemen is. Zonder ook maar enigszins belerend te zijn vormen ze daardoor een inspiratiebron voor een team dat voor een stevige transitie-uitdaging staat.

DISCONNECT TO CONNECT
DIT DEED CORNELIS:
Het door Cornelis ontwikkelde traject bestond uit:

  • een doelgericht binnenprogramma afgewisseld met functionele verfrissende buitentijd.
  • Zorgvuldig afgewogen denkfases werden soms plenair, dan weer opgesplitst, doorlopen.
  • Complexe elementen werden ontrafeld en opgedeeld in behapbare casussen om een opeenstapeling van problematische perspectieven te voorkomen (waardoor niemand nog langer de bomen door het bos zou kunnen zien).
  • Speelse denkoefeningen gestoeld op design thinking principes werden afgewisseld met stevige dialogen om vraagtekens rondom de transitie op te lossen.


Zo werd er met zorg een groepsgevoel gecreëerd dat het vertrouwen schept dat complexe uitdagingen gezamenlijk kunnen worden gekraakt. Geïnspireerd trok het team aan het einde van het traject naar huis, opgeladen terug naar de ‘connected world’.

* Ruth Ann Atchley, Kansas, 2012