Formats for innovation and collaboration

De toekomst van Social Return

wat is de toekomst van social return? en hoe kunnen zorgaanbieders en andere partijen invulling geven aan hun maatschappelijke opgave mbt SOCIAL RETURN?

# UITWISSELINGSFORMAT & FUTURE SCRIPTING
# OVER DE TOEKOMST VAN SOCIAL RETURN
# DUUR: 1 DAGDEEL
# AANTAL DEELNEMERS: 60

DOEL

  • Constructief dialoog creëren tussen diverse stakeholders rondom Social Return
  • Do’s, don’ts & dreams expliceren
  • Inspireren

AANPAK

Als onderdeel van De Week van de Zorgtransitie en op initatief van Gemeente Amsterdam Buro Social Return organiseerden we een gesprekssetting waar diverse belangenbehartigers rondom Social Return met elkaar het gesprek aangingen over de toekomst van Social Return. Wat doen aanbieders nu al, wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk, en hoe moet het vooral niet? Samen met ervaringsdeskundigen en de gemeente gingen zorgaanbieders op zoek naar goede, vernieuwende ideeën om invulling te geven aan hun maatschappelijke opgave.