Bijeenkomsten om koers te bepalen

(Re)framing the international

De belangenorganisatie Kunstenpunt organiseerde na een 1,5 jaar durend onderzoeks- en ontwikkelingstraject een werkconferentie om opgedane inzichten te delen over het nieuwe internationale werken in de kunsten.
We ontwikkelden en realiseerden de bijeenkomst (Re)framing the Internationals,dat bestond uit keynotes, een Flip The Conference, break out sessies en een concluderend slotgesprek . Gedurende de gehele dag werd de kennis rondom internationaal werken doorvertaald naar collectieve ideeën, ambities en beleid.

Dit mondde uit in een Recept voor de Toekomst.

Foto’s: Michael Lombarts