Bijeenkomsten om koers te bepalen

RECEPTEN VOOR DE TOEKOMST

WE BUNDELEN HANDVATTEN VOOR THE NEXT STEP

  • Om de opgedane kennis stevig te verankeren in het vervolgtraject, bundelen we de belangrijkste inzichten van onze bijeenkomsten in Recepten voor de Toekomst.
    Denk aan kansen en uitdagingen die we identificeerden, goede voorbeelden,
    mogelijke taakverdelingen of de belangrijkste do’s en don’ts. 

 

  • Alle gesprekspartners delen de verantwoordelijkheid voor dit document. Eén ding staat vast: met deze concrete handvatten is er geen excuus om het bij een eenmalig treffen te laten. Actie!

 

  • Onze tekstschrijvers en grafisch vormgevers zorgen voor een zorgvuldig geschreven en overzichtelijk vormgegeven document. Iedereen die heeft bijgedragen, krijgt een exemplaar in de brievenbus.