Bijeenkomsten om koers te bepalen

Provincie Utrecht

PROJECT 1: MEEDENKSESSIE STRATEGISCHE AGENDA COALITIEBESPREKINGEN
Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, Economic Board of Utrecht en Universiteit Utrecht werken actief samen aan de ontwikkeling van een Regionale Economische Agenda. In de zomer van 2019 werd de conceptversie opgeleverd. Cornelis organiseerde 7 consultatierondes om op bestuurlijk niveau met het bedrijfsleven, regionale besturen en onderwijsinstellingen aanscherpende perspectieven te verzamelen.

De adviezen, suggesties en vragen die tijdens de gesprekken zijn ingebracht, zijn gebundeld in het document ‘Ingrediënten voor de toekomst van Regionaal Economisch Beleid Utrecht’; de basis om tot een definitieve agenda te komen.

PROJECT 2: GESPREKKEN OVER REGIONAAL ECONOMISCH BELEID
Provincie Utrecht en de Gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum werken actief samen aan de ontwikkeling van een regionale economische agenda. In de zomer 2019 wordt de eerste versie van de agenda opgeleverd en willen zij hierover actief met het bedrijfsleven, regionale besturen en onderwijsinstellingen doorpraten. Cornelis organiseert 8 bijeenkomsten om aanscherpende perspectieven te verzamelen en te bundelen in het document ‘Ingrediënten voor de toekomst van Regionaal Economisch Beleid Utrecht’. Dit wordt de basis om tot een definitieve agenda te komen.