Bijeenkomsten om koers te bepalen

POP UP SCHOOL

Op verzoek van Sint Lucas Art Schools hebben we een POP-UP SCHOOL-traject mee opgezet en gecoached.
Designstudenten uit Antwerpen beten zich vast in uitdagingen en oplossingen rondom arbeidspatronen van de toekomst. Wat is de impact en de kracht van robots? Hoe kan design een breder publiek constructief meenemen in dit toekomstgerichte vraagstuk, en hoe kunnen ingenieurs dat meenemen in hun onderzoek?

OPDRACHTGEVER
Sint Lucas Art Schools