Bijeenkomsten om koers te bepalen

Onze methodiek

Creativiteit is ons breekijzer

DE MODULAIRE CORNELIS-METHODE

We werken met een eigen modulaire methode, die we in de loop der jaren zorgvuldig hebben ontwikkeld en blijven doorontwikkelen. We putten gretig uit (ontwerp)methodes als Co-creatie, Scenariodenken, Systemisch denken, Deep democracy en Design thinking. Maar vooral onze opgebouwde ervaring en intuïtie wijzen de weg. 

  • Modulair betekent: per traject combineren we de meest geschikte werkvormen, denkoefeningen en tools. We werken op maat.

 

  • We zijn gespecialiseerd in analoge werkvormen en gebruiken nooit meer techniek dan strikt noodzakelijk is. Zeker in deze digitale tijden zorgen analoge werkvormen voor een mentale adempauze en vernieuwde inspiratie.

 

  • Creativiteit is ons breekijzer. Bij Cornelis kiezen we doelgericht voor creatieve interventies en werkvormen die grenzeloos denken en open dialoog stimuleren. Of het nu gaat om live visualisaties van hersenspinsels, muzikale columns of een analoge datavisualisatie om inzichten te meten, hun gemeenschappelijke doel is het bevorderen van frisse denkrichtingen. 

 

  • We moedigen diverse vormen van interactie aan en zorgen voor afwisseling in de wijze waarop deelnemers met elkaar in gesprek zijn, zowel plenair, in groepjes als individueel. De formulering van centrale vragen stimuleert dat deelnemers stapsgewijs tot nieuwe inzichten komen en deze met elkaar verbinden.

 

  • Nauwgezet bouwen we elk programma op in verschillende fases, waarbij deelnemers gezamenlijk voortbouwen op inzichten. Van kennismaking tot inventarisatie, ideeontwikkeling tot bijvoorbeeld een fase om gezamenlijk prioriteiten te stellen en keuzes te maken.

 

  • Als het even kan, gaan we iteratief te werk. Als deelnemers vaker bij elkaar komen, verfijnen we doorlopend het denkproces.

 

  • Tijdens al onze sessies is ons paradepaardje de centrale camera, die fungeert als het ‘visuele knooppunt’ van de inhoud. Hier worden de inzichten van deelnemers gedeeld, waardoor onze procesbegeleiders een speelse en interactieve tool hebben om samen met deelnemers alle inzichten te bespreken, te categoriseren en prioriteit te geven. Altijd gericht op de kern! 

 

Goed om te weten:
Ongeacht het vraagstuk zetten we in op doelmatigheid en duurzaamheid in onze werkwijze. We vermijden onnodig drukwerk, beperken verplaatsingen en moedigen samenkomstlocaties aan die zich nabij OV-knooppunten bevinden.