Bijeenkomsten om koers te bepalen

ONZE EXPERTISES & METHODE


Cornelis Serveert begeleidt projecten waarmee we belanghebbenden verenigen rond complexe vraagstukken. Om zo’n proces in goede banen te leiden, combineren we de volgende expertises:

1: DE MODULAIRE CORNELIS-METHODE

 • We werken met een eigen modulaire methode, die we in de loop der jaren zorgvuldig hebben ontwikkeld en blijven doorontwikkelen. We putten gretig uit ontwerpmethodes als Co-creatie, Scenariodenken en Design thinking. Maar vooral onze opgebouwde ervaring en intuïtie wijzen de weg. 

 • Modulair betekent: per traject combineren we de meest geschikte werkvormen.
  Hun grootste gemene deler: ze stimuleren betrokkenheid, grenzeloos denken en open dialoog. Creativiteit is ons breekijzer.

 • We zijn gespecialiseerd in analoge werkvormen en gebruiken nooit meer techniek dan strikt noodzakelijk is. Zeker in deze digitale tijden zorgen analoge werkvormen voor een mentale adempauze en vernieuwde inspiratie.*

 

* Elkaar fysiek treffen is niet altijd mogelijk of wenselijk. Maar onze analoge werkvormen vinden ook hun weg naar je (thuis)kantoor. Wanneer we een hybride of digitale bijeenkomst organiseren mag je voor aanvang een envelop in de brievenbus verwachten, met daarin al wat je nodig hebt om met ons aan de slag te kunnen gaan.


2: WE ORGANISEREN BIJEENKOMSTEN MET SLIMME SCENARIO’S

 • We durven onszelf doorgewinterde event managers te noemen. Seminars, brainstorms, bestuurlijk overleg, interactieve formats, ons team heeft ze helemaal in de vingers en neemt alle praktische benodigdheden voor haar rekening.

 • We willen meer van bijeenkomsten dan de standaard tafelgesprekken en keynotes. Onze ervaren procesbegeleiders combineren werkvormen tot slimme scenario’s om deelnemers elkaar echt te laten vinden, vraagstukken open te breken en effectief kennis op te halen.

 • Weten hoe je bijeenkomsten praktisch organiseert, is één.
  Aandacht besteden aan een positieve deelnemersbeleving is twee.
  We hechten veel waarde aan een gebalanceerde groepssamenstelling en een veilige gespreksomgeving voor iedereen.
  Alleen zo kan iedere stem aan tafel even luid klinken.

 


3: WE REGISSEREN DE GESPREKKEN

 • Ons team is senior gespreksleiders rijk, elk met hun eigen kwaliteiten.
  Ze beschikken allemaal over de vaardigheid om met sympathieke doch duidelijke hand gesprekken in goede banen te leiden.

 • Een gebalanceerde groep deelnemers is essentieel voor gelijkwaardige uitwisseling.
  De keuze voor de gespreksleider is dat evenzeer.
  We gaan er prat op dat we de juiste gespreksleider op de juiste plek zetten:
  iemand met kennis van zaken, die de gevoeligheden kent en de juiste taal spreekt.

 • Wij regisseren, dat betekent: we luisteren en analyseren onophoudelijk,
  zodat we meteen vervolgvragen kunnen lanceren of actie kunnen aanjagen.
  We deinzen er niet voor terug advocaat van de duivel te spelen als dat de uitkomst ten goede komt.
  We houden overzicht, stellen tijdlijnen op en markeren prioriteiten.
  En we zorgen voor feedbackrondes, waarbij we scherp afbakenen wie wanneer meedenkt. 

 


4: WE BUNDELEN HANDVATTEN VOOR THE NEXT STEP

 • Om de opgedane kennis stevig te verankeren in het vervolgtraject, bundelen we de belangrijkste inzichten van onze bijeenkomsten in Recepten voor de Toekomst.
  Denk aan kansen en uitdagingen die we identificeerden, goede voorbeelden,
  mogelijke taakverdelingen of de belangrijkste do’s en don’ts. 

 • Alle gesprekspartners delen de verantwoordelijkheid voor dit document. Eén ding staat vast: met deze concrete handvatten is er geen excuus om het bij een eenmalig treffen te laten. Actie!

 • Onze tekstschrijvers en grafisch vormgevers zorgen voor een zorgvuldig geschreven en overzichtelijk vormgegeven document. Iedereen die heeft bijgedragen, krijgt een exemplaar in de brievenbus.