Bijeenkomsten om koers te bepalen

Meedenksessie Provincie Utrecht

In het voorjaar van 2019 werd door de Provincie Utrecht in hoog tempo gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord. De 5 partijen die een coalitie vormen, wilden breken met het verleden door de kiezer ook in dit formatie-stadium actief te betrekken.

Cornelis Serveert ontwikkelde een Meedenksessie waar uiteenlopende partijen uit de provincie meedachten over de thema’s leefbaarheid, klimaat, energie, economie en de inrichting van de provincie. Centraal stond de rol van de provincie en wat we van elkaar mogen verwachten om ambities te verwezenlijken.

Zie hier het Recept voor de Toekomst dat gezamenlijk werd ontwikkeld.