Bijeenkomsten om koers te bepalen

De toekomst van landbouw

# BRAINSTORMSESSIES & CONFERENTIE
# OVER DE TOEKOMST VAN LANDBOUW
# DUUR: 1 DAGDEEL
# DEELNEMERS: 80

HOE LAAT JE LANDBOUWERS & EXPERTS OP EEN CONSTRUCTIEVE MANIER HET DIALOOG AANGAAN OVER DE TOEKOMST?

DOEL

  • Kennis & inzichten delen
  • Wensen & ambities voor de toekomst expliceren
  • Inspireren & positieve energie brengen
  • Lokaal netwerk verstevigen

AANPAK

Voor Krachtboer, een symposium en festival over de toekomst van onze landbouw, ontwikkelden en organiseerden we een gespreksformat waarin landbouwers en experts samen onderzochten waar kansen en potentieel voor de toekomst liggen. Tijdens verschillende gespreksformats werden kennis, inspiratie en netwerk gedeeld. Inzichten en opbrengsten werden vertaald in een concreet Recept voor de Toekomst, waarin een concreet actieplan en strategische keuzes voor de korte en langere termijn naar voren werden geschoven. 

SAMENWERKINGSPARTNERS

Culinair projectbureau Krachtvoer en sterrenrestaurant In de Wulf.