Bijeenkomsten om koers te bepalen

ONZE KLANTEN & HUN VRAGEN

Cornelis Serveert werkt in de eerste plaats voor organisaties in het publieke domein: overheden, onderwijsinstellingen, belangenorganisaties en sociale ondernemers. Niets dat beter werkt dan concrete voorbeelden, om een idee te geven van de soorten vraagstukken en projecten die we met hen aangaan!

SPITS GENT
Gent onderzocht hoe het
bedrijfsleven
kan bijdragen
aan mobiliteitsoplossingen

Stad Gent zoekt proactief duurzame mobiliteitsoplossingen
om verkeersinfarcten in de zuidelijke rand van de stad
te voorkomen. Als onderdeel van een langer traject,
daagden we het bedrijfsleven tijdens een verdiepende
sessie uit om samen met de overheid en onderzoekers
mobiliteit in het personeelsbeleid te integreren.

Lees hier het Recept voor de toekomst.

11.11.11 EN NGO FEDERATIE
Forward Fest:
een digitale ommezwaai

Tijdens Forward Fest gooiden 11.11.11 en NGO 
Federatie de deuren van de Ancienne Belgique open
om met zoveel mogelijk stemmen na te denken over
de toekomst van internationale solidariteit.
De coronacrisis
stak daar vechter een stokje voor.
Cornelis Serveert snelde
ter hulp om Forward Fest
op digitale leest te schoeien. 

Lees hier het interview met 11.11.11.

PROVINCIE UTRECHT & GEMEENTEN
UTRECHT, AMERSFOORT & HILVERSUM

Hoe komen bestuurders,
het bedrijfsleven en onderwijs-
instellingen samen tot een
definitieve regionale
economische agenda?

Provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht,
Amersfoort en Hilversum werkten samen aan
een regionale economische agenda.
Voordat de definitieve agenda werd opgeleverd,
ging zij de dialoog aan met het bedrijfsleven,
regionale besturen en onderwijsinstellingen.
Cornelis Serveert organiseerde 8 bijeenkomsten
om aanscherpende perspectieven te verzamelen.
Deze uitkomsten vormden de basis voor de
definitieve, breed gedragen agenda.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL
Hoe maken we van
duurzame visconsumptie
de landelijke norm?
De Marine Stewardship Council (MSC) wilde de
de contouren van het MSC-keurmerk aanscherpen
en tegelijk boven water krijgen waar de keten van
duurzame consumptie hapert. Wij organiseerden
een multi-stakeholder bijeenkomst!

Lees hier het Recept voor de toekomst.

ENKELE KLANTEN VOOR WIE WIJ WERKEN: