Formats for innovation and collaboration

HOW DO YOU DO (HDYD)?

HDYD: OPEN GESPREKKEN OVER KANSEN, VALKUILEN EN WEGEN NAAR SUCCES
How Do You Do (HDYD) is een event-format met horizontaal karakter. Geen top down-talks maar een opeenstapeling van inspirerende gesprek settingen met experts waarbij deelnemers per timeslot zelf kiezen aan welk gesprek zij willen deelnemen.

Tijdens HDYD staat niet alleen het eindresultaat, maar ook het ontwikkelproces daar naar toe centraal: Hoe maak je het? Otewel: hoe heb je een product/project -uiteindelijk- succesvol weten te realiseren?

HDYD biedt de basis voor eerlijke, open en gefocuste gesprekken over valkuilen, belangrijke lessen voor de toekomst en wegen naar succes. Door het horizontale karakter worden niet alleen kennis en ervaringen uitgewisseld, maar worden ook nieuwe connecties gelegd en netwerken uitgebreid.

VOORBEELD VAN EEN EERDERE HDYD
Te RDM Innovation Dock Rotterdam vonden gedurende 1 middag 70 sessies plaats rondom digitale innovatie met thema’s als Artificial Intelligence, IoT, Responsible Design & Created by Robots.

DE MOGELIJKHEDEN:
Het HDYD format leent zich voor iedere industrie/sector en kan specifieke thema’s en vraagstukken plek bieden. Binnen slechts enkele uren kunnen veel meer experts hun kennis delen dan tijdens een regulier top down-event zoals een conferentie.

Afhankelijk van de mogelijkheden en wensen kan er een op maat ontwikkelde HDYD-editie worden georganiseerd met tussen de 10 tot 100 experts die over ‘the making of’ in gesprek gaan. Hier kunnen 50 tot 800 deelnemers gelijktijdig aan deelnemen. Dit format kan zowel bestaan als een op zichzelf staand evenement, of onderdeel zijn van een groter geheel.

HOE KAN DIT FORMAT JOUW FORMAT WORDEN?
Op basis van uw specifieke wensen en mogelijkheden werken wij een inhoudelijk programma uit, stellen wij samen met jou een prikkelende lijst experts (van gevestigde namen tot opkomend talent) samen en dragen wij zorg voor de praktische uitvoering ervan.

Neem hier vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

O.A. ZIJ GINGEN JOU VOOR: