Bijeenkomsten om koers te bepalen

Gesprekken over de Regionaal Economische Agenda

Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, Economic Board of Utrecht en Universiteit Utrecht werken actief samen aan de ontwikkeling van een Regionale Economische Agenda. In de zomer van 2019 werd de conceptversie opgeleverd. Cornelis organiseerde 7 consultatierondes om op bestuurlijk niveau met het bedrijfsleven, regionale besturen en onderwijsinstellingen aanscherpende perspectieven te verzamelen.

De adviezen, suggesties en vragen die tijdens de gesprekken zijn ingebracht, zijn gebundeld in het document ‘Ingrediënten voor de toekomst van Regionaal Economisch Beleid Utrecht’; de basis om tot een definitieve agenda te komen.