Bijeenkomsten om koers te bepalen

GEMEENTE UTRECHT

PROJECT 1: MEEDENKSESSIE CULTUURNOTA
Gemeente Utrecht wil halverwege 2019 een uitgangspuntennotitie vaststellen voor de nieuwe cultuurnota 2021-2024. Ter voorbereiding wil de gemeente de cultuursector actief betrekken om te reageren op de documenten die reeds ontwikkeld zijn. Cornelis Serveert faciliteerde dit traject.

PROJECT 2: GESPREKKEN OVER REGIONAAL ECONOMISCH BELEID
Provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht, Economic Board of Utrecht en Universiteit Utrecht werken actief samen aan de ontwikkeling van een Regionale Economische Agenda. In de zomer van 2019 werd de conceptversie opgeleverd. Cornelis organiseerde 7 consultatierondes om op bestuurlijk niveau met het bedrijfsleven, regionale besturen en onderwijsinstellingen aanscherpende perspectieven te verzamelen.

De adviezen, suggesties en vragen die tijdens de gesprekken zijn ingebracht, zijn gebundeld in het document ‘Ingrediënten voor de toekomst van Regionaal Economisch Beleid Utrecht’; de basis om tot een definitieve agenda te komen.

PROJECT 3: VELDGESPREK MEDIA
Gemeente Utrecht onderzoekt of er een wens of een noodzaak is om mediabeleid te ontwikkelen. Daarom organiseerde Cornelis een veldgesprek met het Utrechtse medianetwerk. Deelnemers bogen zich over vragen als: hoe staat het gesteld met het huidige aanbod, wat zijn belangrijke uitdagingen en ontwikkelingen en op welke manier zou de gemeente een rol kunnen of moeten spelen voor de lokale media? 

De inzichten werden gebundeld in een lijst ingrediëntenlijst die de media in Utrecht kunnen versterken; inspiratie voor zowel het veld als de gemeente.