Bijeenkomsten om koers te bepalen

Fonds voor Cultuurparticipatie

PROJECT 1: WERKCONFERENTIE TALK & PLAY
Fonds voor Cultuurparticipatie bracht meerjarig gesubsidieerde instellingen samen om inhoudelijke uitwisseling te stimuleren en het netwerk te verstevigen. Cornelis Serveert organiseerde Pingpong Sessions waar ervaringsdeskundigen van gesubsidieerde initiatieven met elkaar letterlijk en fysiek pingpongen over vraagstukken uit het veld.

PROJECT 2: CONFERENTIE DE TOEKOMST VAN TALENT 
Naar aanleiding van een vierjarig onderzoek rondom talentontwikkeling organiseerde Cornelis Serveert in opdracht van het Fonds Cultuurparticipatie de landelijke bijeenkomst De Toekomst van Talent. Tijdens dit programma kwam de hele keten rondom talentontwikkeling samen om toekomstscenario’s te delen en door te ontwikkelen. Tijdens een kennislunch met 150 deelnemers werd collectief een Recept voor de toekomst uitgewerkt. Aansluitend  waren er 20 break-out sessions met verdiepende perspectieven.

Foto’s: Sebastiaan ter Burg