CREATIVE THINKING FOR COLLECTIVE INNOVATION

ONZE FOCUS: ZINVOLLE PARTICIPATIE


Cornelis Serveert begeleidt projecten waarmee we belanghebbenden verenigen rond complexe vraagstukken.
Keer op keer zoeken we naar passende werkvormen om iedereen zo zinvol mogelijk te betrekken. Oftewel, zinvol participeren. Dat gaat van het uitwisselen van perspectieven, het hebben van inspraak, het zoeken naar gedeelde verantwoordelijkheid, tot het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen. 

Per vraagstuk brengen we in kaart wie alle belanghebbenden zijn én wat ze kunnen bijdragen. Het lijkt vanzelfsprekend dat de experts het hoogste woord voeren. Terwijl bijvoorbeeld burgers onmisbare informatie ter tafel kunnen brengen over de omgeving waar ze zich dagelijks in bewegen. Juist daarom bouwen we graag goed doordachte arena’s voor gelijkwaardige uitwisseling. 

Aanvullend op de pagina over onze werkwijze delen we op deze pagina actuele perspectieven op zinvolle participatie


INTERVIEWREEKS:
ZINVOLLE PARTICIPATIE: HOE DAN?

In ieder Cornelis Serveert project maken we de afweging op welke manier we de betrokkenheid van belanghebbenden zo zinvol mogelijk maken. We onderzoeken samen met andere ervaringsdeskundigen hoe je belanghebbenden efficiënt én oprecht betrekt. De interviewreeks ‘Participatie; hoe dan?’ is een mooi voorbeeld van hoe wij ook onze eigen expertise blijven doorontwikkelen. 

Participatie is gestoeld op een sterk democratisch basisprincipe en geeft burgers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op hun leefomgeving. Past uitstekend bij de tijdsgeest. Maar wat als participatie stiekem een containerbegrip is geworden, waar oprechte ambities en intenties aan ontbreken?

Cornelis Serveert trok in het voorjaar van 2021 op onderzoek uit om de werkelijke waarde van participatie in kaart te brengen. Centrale vragen: wanneer is het daadwerkelijk zinvol en hoe nemen we burgers écht au sérieux. We gingen met ervaringsdeskundigen in gesprek over defensie, gebiedsontwikkeling, energietransitie en meer!


Lees hier onze artikelen: 

 


ARTIKEL ZINVOLLE PARTICIPATIE & COVID-19 

De Covid-19 crisis heeft invloed op zowel grootschalige en uitgestrekte, als compacte participatieprocessen. Het is in veel gevallen moeilijker geworden om belanghebbenden actief te betrekken. In het voorjaar van 2020 beschreven we onze visie op het inrichten van participatieprocessen, die aansluiten bij de huidige 1,5 meter maatregelen.