DIT DOEN WE

CORNELIS SERVEERT GEEFT KOERS AAN COLLECTIEVE INNOVATIE
Cornelis Serveert leidt collectieve denkprocessen om een strategisch vraagstuk op te lossen.
Met handige tools en werkvormen creëren we een creatieve dynamiek en concrete handvaten voor constructieve gesprekken. 

3 INGREDIËNTEN VOOR COLLABORATIVE INNOVATION
3 ingrediënten zijn cruciaal om met elkaar een (innovatie)vraagstuk effectief aan te pakken. 

 • Creatieve denkprocessen zijn noodzakelijk om vaste denkpatronen te doorbreken. Cornelis ontwikkelt verfrissende en energieke werkvormen zodat nieuwe ideeën met open vizier kans krijgen en naar een hoger niveau worden getild. 
 • Co-creatie is bepalend voor de (duurzame) waarde van een oplossing of innovatie. De werkvormen die cornelis ontwikkelt zijn gestoeld op co-creatie principes. Zo stimuleren we dialoog, kennisuitwisseling, gemeenschappelijkheid, en focus op resultaat. Dit leidt tot duurzaam draagvlak. 
 • Visie & strategie ontwikkeling vraagt om een doordachte onderliggende structuur die in de eerste plaats leidt tot het gezamenlijk komen tot inzichten. In diezelfde structuur moet besloten liggen hoe effectief keuzes en beslissingen worden gemaakt. Cornelis ontwikkelt deze structuren om doelgericht met elkaar tot resultaat te komen.

DIT LEVEREN WE
We geven advies, ontwikkelen processen en nemen de organisatie en realisatie van de processen op ons. 

 • We organiseren evenementen.
  Bijvoorbeeld voor fondsen en overheden die input willen verzamelen om nieuw beleid te ontwikkelen.
 • We organiseren bijeenkomsten om met een select gezelschap The Next Step te bereiken.
 • We organiseren trajecten waarin we gefaseerd steeds andere expertises benutten om een gedegen strategisch plan te ontwikkelen.


WIJ WERKEN OP MAAT
Cornelis ontwerpt trajecten op maat, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. De wensen bepalen de mate waarin aandacht is voor creatieve denkprocessen, visie strategieontwikkeling en co-creatie. Soms ligt de focus bijvoorbeeld op het vinden van draagvlak en soms draait het om zo snel en constructief mogelijk komen tot een strategisch actieplan. Dat vraagt om een andere invulling per traject. 

HET TYPE VRAGEN WAAR WIJ BIJ HELPEN

 • Beleidsvraagstukken zoals het inventariseren van sectorbrede perspectieven bij de totstandkoming van nieuw landelijk beleid. Of de ontwikkeling van een gezamenlijke agenda op bestuurlijk niveau, bijvoorbeeld rondom regionaal economisch beleid. 
 • Organisatievraagstukken zoals de interne uitdagingen die groei met zich meebrengt (‘Hoe blijf je klein terwijl je groot wordt?’). Of hoe een leven lang leren onderdeel wordt van de mentaliteit van een organisatie.
 • Innovatievraagstukken zoals de toekomst van de universiteitsbibliotheek en Food Smart Food.
 • Verbetervraagstukken zoals; hoe wordt duurzame tonijnconsumptie landelijk de norm? Of hoe kunnen de informele en formele zorg beter samenwerken om mantelzorgers te ontlasten?


WIJ ZIJN ER VOOR

 • Voor teams, leidinggevenden, initiatiefnemers, bestuursorganen, belangenbehartigers, stakeholders…
 • Voor groepen van 7 tot 400 deelnemers. Deelnemers die elkaar al goed of nog helemaal niet kennen; met dezelfde expertise of juist volledig verschillend; die ingewijd zijn in elkaars taal en jargon, of nog helemaal niet.  
 • Voor de profit en non profit sector, business to business.
 • We worden betrokken door overheden, het onderwijs en MVO’s en zijn geregeld actief in de zorg, agri-, food- en cultuursector.