Bijeenkomsten om koers te bepalen

DIT DOEN WE

Wij organiseren goede gesprekken


DIT IS CORNELIS SERVEERT

Cornelis Serveert is een creative consultancybureau.
Organisaties voor de publieke zaak zoals overheden, onderwijs- en cultuurinstellingen kloppen bij ons aan omdat wij goed zijn in het verenigen van belanghebbenden rond complexe vraagstukken. Op een manier die mensen en kennis optimaal met elkaar verbindt. En op een manier die de scherpe randen van moeilijke gesprekken vijlt.
We organiseren bijeenkomsten waar een veilig gesprekskader centraal staat en waar een diversiteit aan stemmen even luid kan klinken.
Met creativiteit als breekijzer.

We geven richting aan allerhande thema’s: mobiliteit, volkshuisvesting, (regionale) samenwerking, innovatie op de werkvloer of professionalisering van de culturele sector.
Met de nadruk op sámen.
Want top down beslissingen zijn passé en samen weet je écht meer


ZO WERKEN WE

Verwacht van ons:
1/ onze modulaire Cornelis-methodiek
2/ zorgvuldig event management
3/ efficiënte gespreksleiding 
4/ concrete handvatten voor the next step

We begeleiden projecten van A tot Z: van het scherpstellen van de centrale vraag van onze klanten, tot de organisatie van slimme bijeenkomsten, de regie over de te voeren gesprekken, tot het schrijven van Recepten voor de Toekomst.
De inhoudelijke doelstellingen vormen altijd de rode draad. 

Het zwaartepunt van ieder project: onze digitale en fysieke bijeenkomsten.
Met die bijeenkomsten faciliteren we ontmoeting en gesprek, een podium voor het delen van kennis én voor een beter begrip van de ander. Afhankelijk van de vraag die op tafel ligt, combineren we de meest geschikte werkvormen uit onze Cornelis-methode.
Die werkvormen stimuleren open dialoog en creatieve perspectieven.  

Onze Recepten voor de Toekomst bundelen uiteindelijk de opgedane inzichten,
om ervoor te zorgen dat ze ook écht vervolg krijgen. Als spelregels of concrete handvatten waar iedereen mee verantwoordelijk voor is. Na afloop ontvangen alle betrokkenen een zorgvuldig geschreven en vormgegeven exemplaar. 


WAAROM WE DIT BELANGRIJK VINDEN

Onze bijeenkomsten en de Recepten voor de Toekomst waar ze toe leiden, zijn geen doel op zich. Ze vormen ons middel om mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en om een gedeelde taal te vinden, zodat iedereen elkaar ook echt begrijpt. We stimuleren oprechte betrokkenheid en gaan samen op zoek naar oplossingen. 

In een relatief gepolariseerde samenleving, dromen we van een wereld waarin we niet louter een mening hebben en roepen zonder samen te zoeken naar een oplossing.
Maar waar we die mening durven aan te scherpen dankzij de inzichten van een ander.
Een wereld waar we volledig autonoom kunnen denken, maar wel samen willen doen.

Wij houden wel van een uitdaging, dus geven we tegengas.
Omdat we echt geloven dat je met oprechte nieuwsgierigheid naar de perspectieven van de ander vraagstukken beter kunt kraken.
Daarom bouwt Cornelis Serveert graag arena’s voor gelijkwaardige uitwisseling

Of zoals bruggenbouwer Alexander D’Hooghe het mooi stelt: “Toen de mens nog kon samenwerken en we elkaars taal spraken, bouwden we een toren die recht de hemel in ging. Een toren die zelfs God voorbij stak. Als we samen meer van die Babels kunnen bouwen, zijn we goed bezig.