Bijeenkomsten om koers te bepalen

Denk je mee sessies

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwikkelt een nieuw beleidsplan voor 2021-2024. In voorbereiding daarop wilde het fonds actief het netwerk betrekken om input uit het veld te verzamelen. Cornelis organiseerde een reeks Denk je mee-sessies waarin het veld (ontwerpers, architecten, digitale makers) werd uitgenodigd om mee te denken en perspectieven te delen. Tijdens drie bijeenkomsten in Tilburg, Arnhem en Rotterdam werden gerichte en constructieve gesprekken gevoerd over onderwerpen die geagendeerd moeten worden.

De uitkomsten resulteerden in een ‘Recept voor de Toekomst’, dat ter input en inspiratie dient voor het nieuwe beleidsplan.¬†