Bijeenkomsten om koers te bepalen

DE CORNELIS METHODE

Bij Cornelis Serveert werken we met een eigen modulaire methode, die we blijven doorontwikkelen. Die methode omvat tools en werkvormen om mensen en kennis effectief te verbinden. Modulair betekent: per traject selecteren we de meest geschikte elementen om het gewenste resultaat te bereiken. Zo dagen we collectieve intelligentie maximaal uit.

MEER OVER ONZE METHODE
We omarmen elementen uit de ontwerpmethode Co-creatie en de Design thinking methodiek:
Co-creatie: met kenmerken als ‘common ground’, dialoog en daadkracht is co-creatie een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces.
Design thinking: een mensgerichte benadering om te vernieuwen, waarbij o.a. de behoefte van de eindgebruiker centraal staat. 

Dat betekent voor ons:

 • Onze werkvormen zijn erop gericht zoveel mogelijk dialoog, kennisuitwisseling, kruisbestuiving en gemeenschappelijkheid te bewerkstelligen.
 • We zorgen voor activerende settingen waaraan iedereen proactief deelneemt. 
 • We focussen op analoge werkvormen met een speels karakter, die geen hogere wiskunde zijn maar wel intuïtief samenwerken stimuleren. Zelfs tijdens online sessies. Technologische snufjes mijden we liever. Dat geeft ons de kans wendbaar te blijven en voorkomt onnodige afleiding van de kennisontwikkeling.
 • In de werkvormen implementeren we manieren om nieuwe inzichten naar concrete vervolgstappen te vertalen. Met die ingrediënten ontwikkelen we een Recept voor de Toekomst: een beknopt strategisch document met handvatten en acties.
 • Om structuur en doelgerichtheid te garanderen, bewaken we elke fase van het proces dat we zo ontwerpen. We stellen tijdlijnen voor onderwerpen en keuzes op. We markeren prioriteiten en zorgen voor scherpe feedbackrondes, waarbij we scherp afbakenen wie wanneer meedenkt. 

Wil je meer lezen over onze aanpak?
Volg ons op Linkedin: daar vind je o.a de volgende artikelen:

 • ONZE 6 BASISINGREDIENTEN
  Cornelis werkt met 6 basisingrediënten om organisaties in het publieke domein te ondersteunen bij maatschappelijke vraagstukken. Lees er hier over.
 • DE ROL VAN TOEKOMSTSCENARIO’S
  In dit artikel leggen we uit dat denken in toekomstscenario’s een effectieve methode is om als organisaties onderbouwde keuzes te maken.