Bijeenkomsten om koers te bepalen

Ethische dilemma’s rondom tech innovatie

# BRAINSTORM- & FUTURE SCRIPTINGTRAJECT
# BOOTCAMP FOR THE BRAIN

# DUUR: 1 DAGDEEL

# AANTAL DEELNEMERS: 60

HOE GEVEN WE EEN INHOUDELIJKE ENERGY BOOSTER AAN EEN MINOR RONDOM INNOVATIE, TECHNOLOGIE & ETHIEK?

DOEL

  • Constructieve energie (terug)brengen tijdens een social event voor studenten
  • Bewustzijn en stellingname onder studenten uitlokken mbt toekomst, technologie & ethiek 
  • Verdieping & nieuwe inzichten genereren
  • Slimme samenwerkingen & inhoudelijke interactie stimuleren

AANPAK

In een ‘bootcamp for the brain’-traject werden studenten uitgedaagd om gezamenlijk ethische dilemma’s rondom technologische innovatie te kraken, die werden geïntroduceerd door ontwerpers, tech-filosofen en wetenschappers uit het veld. 

Op basis van speelse denkoefeningen, expert-meetings en pressure cooker sessions werden studenten verleid om inhoudelijk richting te kiezen mbt thema’s als Machine learning, Smart cities, Open data, Human engineering en Zelfrijdende auto’s. 

Nieuwe inzichten werden vertaald naar concrete input voor het maatschappelijke debat rondom toekomst, technologie & ethiek.