Formats for innovation and collaboration

Kick-off traject persoonlijk werkgeverschap

# BRAINSTORM HR-TRAJECT
# TEAMBUILDING

# DUUR: 2 DAGDELEN
# AANTAL DEELNEMERS: 25

HOE KAN HET HR-TEAM VAN BOL.COM PERSOONLIJK WERKGEVERSCHAP IMPLEMENTEREN BINNEN DE VOLLEDIGE ORGANISATIE?

Hoe blijft een bedrijf dat zo hard groeit als werkgever toch persoonlijk?

DOEL

  • Gezamenlijk inhoudelijk betekenis geven aan nieuwe interne koers
  • Nieuwe bedrijfskoers energiek aftrappen
  • Teamcommitment en draagvlak vergroten 
  • De neuzen dezelfde kant in krijgen

AANPAK

We stelden een traject samen met kennistafels waarin deelvraagstukken collectief werden onderzocht. Speelse en interactieve tools zoals een analoge datavisualisatie daagden tafelgenoten uit om gezamenlijk invulling te geven aan de inhoudelijk én praktische betekenis van de nieuwe interne koers. Uitkomst van het traject was een collectief geschreven Recept voor de Toekomst dat intern wordt uitgezet en de komende jaren wordt doorontwikkeld.

RESULTAAT

  • Een gezamenlijk gelegd fundament voor één van de belangrijkste groei-thema’s van BOL.com en haar bedrijfsfilosofie
  • Een collectief ontwikkelde visualisatie van verwachtingen, behoeftes en diverse krachtenvelden
  • Een motiverende setting waarin alle neuzen dezelfde kant op draaiden en gezamenlijk werd gewerkt vanuit het geloof in potentie van Persoonlijk Werkgeverschap
  • Concrete stappen om de verkende strategie horizontaal in de organisatie te implementeren