Formats for innovation and collaboration

Actuele projecten

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

STEDELIJK 125 JAAR – ADVIES & DESIGN SESSIONS
> Advies, procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst                                                      
Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft de ambitie om al haar medewerkers proactief te betrekken bij de programmaontwikkeling voor het 125-jarige jubileum. Cornelis Serveert adviseert het managementteam en organiseert een Meemaak-traject waarin alle lagen van de organisatie betrokken worden. In diverse Townhall Meetings en Design Thinking Sessions worden de beste ideeën doorontwikkeld.

NEW FACES – TOOLKIT VOOR INNOVATIEF PERSONEELSBELEID
> Toolkit & Recept voor de toekomst
Om te bevorderen dat Europese festivals zoals Into The Great Wide Open en Oerol
nieuwkomers in hun persoonsbeleid betrekken, ontwikkelen we de toolkit New Faces; een handleiding voor festivalorganisatoren vol inzichten, tips & praktische handvaten.
In het kader van Leeuwarden-Fryslan Culturele Hoofdstad 2018 en ism iepenUP, Rijksuniversiteit Groningen en Innofest.

A-Z NIGHTS – CREATIVE MEETUPS
> Evenementenreeks & Recept voor de Toekomst
In navolging van 2017 stellen we in 2018 weer alle A-Z Nights samen in opdracht van Z33, Architectuurwijzer, PXL MAD School of Arts, Luca School of Arts en UHasselt. Tijdens iedere editie staat een ander actueel vraagstuk centraal en leggen we relaties tussen de artistieke praktijk van de creatieve industrie. In voorjaar stonden ecologische uitdagingen en stedelijke vraagstukken versus de periferie centraal. In het najaar draait het om ‘The Future of Work’ & ‘Narratives on Migration’.

FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE – LET’S TALK & PLAY 
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Fonds voor Cultuurparticipatie wil alle meerjarig gesubsidieerde instellingen samenbrengen om inhoudelijke uitwisseling te stimuleren en het netwerk te verstevigen. Cornelis Serveert organiseert Pingpong tafelsessies, waar 65 ervaringsdeskundigen van gesubsidieerde initiatieven met elkaar pingpongen over vraagstukken uit het veld en lessen slaan uit elkaars expertise, making offs & eerlijke kijkjes in elkaars keuken.

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM – FLIP THE CONFERENCE
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Het Stedelijk Museum wil 6 jaar na de heropening de opgedane kennis rondom marketing, pers en web delen met communicatieprofessionals uit museaal Nederland. Cornelis Serveert organiseert een Flip the Conference-editie waarbij experts persoonlijke vraagstukken delen rondom influencer marketing en doelgroepenbeleid om collectief te zoeken naar antwoorden voor de toekomst. I.s.m marktonderzoeksbureau Motivaction.

BOONTJE ADVOCATEN – TEAMSESSIE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Het team van Boontje Advocaten Arbeidsrecht groeit en dit heeft impact op het oorspronkelijke DNA van het advocatenbureau. In het NewWerkTheater faciliteren we een teamtraject waarbij alle medewerkers worden uitgedaagd om oude en nieuwe waarden tot elkaar te verhouden en ambities te formuleren hoe er in de toekomst aangenaam en efficiënt samengewerkt kan worden. De ambities worden gevangen in een Recept voor de Toekomst.

STADSMAKERSDINER
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Utrecht Marketing en haar stakeholders willen Utrecht meer positioneren als innovatieve & creatieve stad. Daarom ontwikkelt Cornelis voor het eerste Stadsmakersdiner een nieuwe Flip The Conference editie rondom stedelijke ontwikkeling. 150 Utrechtse ondernemers & organisaties zullen hun tanden zetten in stadse topics waar iedereen belang bij heeft, en aan kan bijdragen.

CINEKID FOR PROFESSIONALS – HOW DO YOU DO
> Procesbegeleiding
Tijdens het jaarlijkse film-, televisie- & mediafestival voor kinderen Cinekid vindt ook Cinekid for Professionals plaats; een seminarprogramma voor mediaprofessionals. Cornelis Serveert adviseert de organisatie bij het ontwikkelen van een interactief programma voor professionals met uiteenlopende achtergronden. Er wordt een speciale How Do You Do editie samengesteld met thema’s als Screen Disrupters, Where is the audience en Fiction vs. Non Fiction. 

SYMPOSIUM VOEDSEL VOOR DE TOEKOMST 
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Hoe kan de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze gevoed worden? In het project Voedsel voor de Toekomst gaan de provincie Vlaams-Brabant, Rikolto, Colruyt Group, KU Leuven en UCLL gedurende 2 jaar samen met jongeren, experts en boeren op zoek naar antwoorden. In september 2018 worden alle opgedane inzichten feestelijk gedeeld. Cornelis Serveert ontwikkelt het programma en organiseert dit evenement. Centraal staat het format How Do You Do. Tijdens 30 timeslots worden uiteenlopende casussen en best practices besproken en worden er kijkjes in de keuken geboden in een zoektocht om productieketens te verduurzamen.  

VISIEONTWIKKELING BELASTINGDIENST ACADEMIE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
De Belastingdienst Academie heeft tot taak om de 30.000 medewerkers van de Belastingdienst te ondersteunen in hun leren en ontwikkelen. Accenten verschuiven naar een Leven Lang Leren, eigenaarschap, digitale leeromgeving en gepersonaliseerd leren. Cornelis begeleidde de Belastingdienst Academie bij het verkrijgen van commitment en input vanuit verschillende lagen van de organisatie en ondersteunde het managementteam bij het doorvertalen van de input naar een aangescherpte visie.

 

TOOLKIT ‘STRATEGISCH CONCEPT ONTWIKKELEN ’ 
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Naar aanleiding van een traject voor TU Delft hebben we een Toolkit ontwikkeld om concepten vanuit strategische uitgangspunten naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van de toolkit kunnen teams zelfstandig het ontwikkelproces ontrafelen en vervolgens tools en methodes hanteren om de concepten met (team)commitment te implementeren. We hebben de toolkit getest en doorontwikkeld met zowel stakeholders vanuit TU Delft als het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. In 2018 zullen we bij verscheidene sessies en trajecten de toolkit opnieuw inzetten zodat teams vervolgens zelfstandig aan de slag kunnen.

BEGELEIDING CONCEPT DEVELOPMENT LIGHTYEAR
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Lightyear is een nieuw Nederlands automerk dat in 2019 een elektrische familieauto op de markt brengt. Het model haalt zijn elektrische kracht volledig uit zonne-energie die wordt aangedreven door zonnecelpanelen die in de auto zelf zijn geïntegreerd. Op basis van design thinking technieken hebben we de startup begeleid om samen met stakeholders weloverwogen keuzes te maken rondom storytelling en conceptontwikkeling.

TEDX AMSTERDAM
> Evenement 
Omdat we ons graag concentreren op het neusje van de zalm en internationale inspirators in het oog hebben én houden, maakten we in 2017 deel uit van het programmateam van TEDx Amsterdam.

TRANSITIE RESULTAATGERICHTE TEAMS FONTYS WERKTUIGBOUWKUNDE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Fontys Werktuigbouwkunde wil in september 2019 getransformeerd zijn in een organisatiestructuur die bestaat uit Resultaatgerichte Teams. Cornelis faciliteerde het meerdaagse kick-off traject voor het vijftig koppige docententeam. Doel was om gezamenlijk grip te krijgen op de transitie en collectief constructieve vertaalslagen te maken naar de dagelijkse praktijk. Er werd toegewerkt naar een Recept voor de Toekomst met daarin gedeelde ambities en een concreet actieplan.

INNOVATIETRAJECT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN DEPOT
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
In 2020 opent Museum Boijmans van Beuningen het eerste openbare depot ter wereld. Dit publieke depot wordt gehuisvest in een veelbelovend architectonisch hoogstandje en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van wayfinding & publieksbegeleiding. Cornelis Serveert faciliteerde het traject waarin het museum samen met uiteenlopende experts & stakeholders een innovatie strategie ontwikkelde.

21CENTURY SKILLS @ TU DELFT
> Prrocesbegeleiding
TU Delft onderzoekt hoe ingenieurs van de toekomst zich 21st century skills eigen kunnen maken. Cornelis begeleidde het traject om ondernemerschap op de campus te implementeren. Samen met interne externe stakeholders vertaalden we mogelijkheden naar aanbevelingen, strategische concepten en een ready produce format.