Formats for innovation and collaboration

Actuele projecten

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

PROVINCIE UTRECHT – MEEDENKSESSIE STRATEGISCHE AGENDA COALITIEBESPREKINGEN
> Evenement & Recept voor de Toekomst
In het voorjaar 2019 wordt door de Provincie Utrecht in hoog tempo gewerkt aan een nieuw coalitieakkoord. De 5 partijen die een coalitie willen vormen willen breken met het verleden door de kiezer ook in dit formatie-stadium actief te betrekken. Cornelis ontwikkelt in hoog tempo een Meedenk-sessie waar uiteenlopende partijen uit de provincie meedenken over de thema’s leefbaarheid, klimaat, energie, economie en de inrichting van de provincie. Centraal staat de rol van de provincie en wat we van elkaar mogen verwachten om ambities te verwezenlijken.

TU DELFT – ROADMAP LIBRARY OF THE FUTURE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
De roadmap van de TU Delft Library is richtinggevend in alles wat de bibliotheek onderneemt. Cornelis Serveert begeleidt de TU Delft Library bij de ontwikkeling van een strategische roadmap voor de periode 2020-2024. We ontwerpen en faciliteren een collectief denkproces waarin het managementteam samen met gebruikers (studenten, docenten en onderzoekers, medewerkers en andere stakeholders koers bepaalt voor de Library van de toekomst. Centrale thema’s tijdens het traject zijn universitaire, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.

MSC KEURMERK: STAKEHOLDER DINER & CONTRACT VOOR DE TOEKOMST 
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Marine Stewardship Council (MSC) wil samen met belangrijke stakeholders een verdiepende slag geven aan de contouren van met MSC-keurmerk voor duurzame tonijnvangst. Cornelis Serveert organiseert een stakeholder diner volgens het Flip the Conference-format. Tijdens het diner zetten alle gasten de tanden in 2 vraagstukken  en werkt men toe naar een ‘Contract voor de Toekomst’; een strategisch actieplan richting een duurzamere toekomst van tonijnvangst. Hierin wordt in kaart gebracht hoe partijen zoals de overheid, de wetenschap, schakels uit de productieketen en de consument een steentje kunnen bijdragen.   

LUCA HOGESCHOOL – ROADMAP ONDERWIJS INTERIEURVORMGEVING
> Procesbegeleiding
Het management team van Luca School of Arts Interieurvormgeving wil de opleiding samen met docenten kritisch doorontwikkelen. Cornelis Serveert begeleidt het managementteam bij strategieontwikkeling. Onderdeel van de strategie zijn 2 Denkdagen waarop het voltallige team werkt aan de roadmap voor de opleiding. Tijdens dit collectieve denkproces wordt de opleiding o.a. verhouden tot vakinhoudelijke, didactische en organisatorische uitdagingen. Op basis van gedeelde inzichten worden vervolgkeuzes gemaakt.

ROC MIDDEN NEDERLAND – MANAGEMENTDAGEN ARBEIDSMARKTSUCCES
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
ROC wil samen met 100 leidinggevenden tijdens managementdagen onderzoeken hoe de nieuwe strategie en kwaliteitsagenda wordt geïmplementeerd binnen 13 colleges in Midden Nederland. Een sterke focus op arbeidsmarktsucces is daarbij een nieuw accent. Cornelis Serveert begeleidt de organisatie bij het vormgeven van het proces.

STEDELIJK 125 JAAR – DESIGN THINKING STRATEGY
> Advies, procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst                                                      
Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft de ambitie om al haar medewerkers proactief te betrekken bij de programmaontwikkeling voor het 125-jarige jubileum. Cornelis Serveert adviseert het managementteam en organiseert een Meemaak-traject waarin alle lagen van de organisatie betrokken worden. In diverse Townhall Meetings en Design Thinking Sessions worden de beste ideeën doorontwikkeld.

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

GEMEENTE UTRECHT – MEEDENKSESSIE CULTUURNOTA
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Gemeente Utrecht wil halverwege 2019 een uitgangspuntennotitie vaststellen voor de nieuwe cultuurnota 2021-2024. Ter voorbereiding wil de gemeente de cultuursector actief betrekken om te reageren op de documenten die reeds ontwikkeld zijn. Cornelis Serveert faciliteerde dit traject.

BOONTJE ADVOCATEN – INTERNE PROCESSEN
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Het team van Boontje Advocaten Arbeidsrecht groeit en dit heeft impact op het oorspronkelijke Boontje DNA. Cornelis Serveert begeleidde het proces waarbij alle medewerkers werden uitgedaagd om oude en nieuwe waarden tot elkaar te verhouden.  Gezamenlijk werden er ambities geformuleerd hoe er in de toekomst aangenaam en efficiënt samengewerkt kan worden. De ambities werden gevangen in een Recept voor de Toekomst dat in 2019 opnieuw onder de loep wordt genomen.

VISIEONTWIKKELING BELASTINGDIENST ACADEMIE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
De Belastingdienst Academie heeft tot taak om de 30.000 medewerkers van de Belastingdienst te ondersteunen in hun leren en ontwikkelen. Accenten verschuiven naar een Leven Lang Leren, eigenaarschap, digitale leeromgeving en gepersonaliseerd leren. Cornelis begeleidde de Belastingdienst Academie bij het verkrijgen van commitment en input vanuit verschillende lagen van de organisatie en ondersteunde het managementteam bij het doorvertalen van de input naar een aangescherpte visie.

LET’S TALK & PLAY
> Evenement & Recept voor de Toekomst                                                              
Fonds voor Cultuurparticipatie bracht meerjarig gesubsidieerde instellingen samen om inhoudelijke uitwisseling te stimuleren en het netwerk te verstevigen. Cornelis Serveert organiseerde Pingpong Sessions waar ervaringsdeskundigen van gesubsidieerde initiatieven met elkaar letterlijk en fysiek pingpongen over vraagstukken uit het veld.

STADSMAKERSDINER – UTRECHT
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Utrecht Marketing wil haar stakeholders proactief betrekken bij inhoudelijke vraagstukken. Tijdens het 1e Stadsmakersdiner beten ruim 125 vertegenwoordigers van Utrechtse bedrijven en organisaties zich vast in vragen rondom stedelijke positionering. Met letterlijke bouwstenen ging men tijdens 2 sessies gezamenlijk aan de slag. Het resultaat was een collectief Recept voor de Toekomst met daarin een stevig pleidooi om trots te zijn en lef te hebben, zonder de stad in de uitverkoop te zetten en bang te zijn om te falen.

SYMPOSIUM TOEKOMST VOOR VOEDSEL – HOW DO YOU DO
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Hoe kan de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze gevoed worden? In het project Voedsel voor de Toekomst gaan de provincie Vlaams-Brabant, NGO Rikolto, Colruyt Group, Katholieke Universiteit Leuven en UCLL gedurende 2 jaar samen met jongeren, experts en boeren op zoek naar antwoorden. Cornelis Serveert ontwikkelde het programma om alle opgedane inzichten te delen en door te ontwikkelen met een breder netwerk. Centraal stond het format How Do You Do. Tijdens ruim 30 sessies werd de zoektocht om productieketens te verduurzamen, nader onder de loep genomen.

CONCEPT DEVELOPMENT BEGELEIDING LIGHTYEAR
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst –
Lightyear is een nieuw Nederlands automerk dat in 2019 een elektrische familieauto op de markt brengt. Het model haalt zijn elektrische kracht volledig uit zonne-energie die wordt aangedreven door zonnecelpanelen die in de auto zelf zijn geïntegreerd. Op basis van design thinking technieken hebben we de startup begeleid om samen met stakeholders weloverwogen keuzes te maken rondom storytelling en conceptontwikkeling.

CINEKID FOR PROFESSIONALS – HOW DO YOU DO
> Procesbegeleiding
Cinekid for Professionals is het professionals programma van het jaarlijkse film-, televisie- & mediafestival voor kinderen Cinekid. Een seminarprogramma voor mediaprofessionals. Cornelis Serveert adviseerde de organisatie bij het ontwikkelen van een interactief programma voor professionals met uiteenlopende achtergronden. Er werd een speciale How Do You Do editie samengesteld met thema’s als Screen Disrupters, Where is the audience en Fiction vs. Non Fiction.

21CENTURY SKILLS @ TU DELFT
> Procesbegeleiding
TU Delft onderzoekt hoe ingenieurs van de toekomst zich 21st century skills eigen kunnen maken. Cornelis begeleidde het traject om ondernemerschap op de campus te implementeren. Samen met interne externe stakeholders vertaalden we mogelijkheden naar aanbevelingen, strategische concepten en een ready produce format.

INNOVATIETRAJECT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN DEPOT
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
In 2020 opent Museum Boijmans van Beuningen het eerste openbare depot ter wereld. Dit publieke depot wordt gehuisvest in een veelbelovend architectonisch hoogstandje en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van wayfinding & publieksbegeleiding. Cornelis Serveert faciliteerde het traject waarin het museum samen met uiteenlopende experts & stakeholders een innovatie strategie ontwikkelde.

TRANSITIE RESULTAATGERICHTE TEAMS FONTYS WERKTUIGBOUWKUNDE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Fontys Werktuigbouwkunde wil in september 2019 getransformeerd zijn in een organisatiestructuur die bestaat uit Resultaatgerichte Teams. Cornelis faciliteerde het meerdaagse kick-off traject voor het vijftig koppige docententeam. Doel was om gezamenlijk grip te krijgen op de transitie en collectief constructieve vertaalslagen te maken naar de dagelijkse praktijk. Er werd toegewerkt naar een Recept voor de Toekomst met daarin gedeelde ambities en een concreet actieplan.

NEW FACES: TOOLKIT VOOR INNOVATIEF PERSONEELSBELEID
> Onderzoek & proces
Om te bevorderen dat Europese festivals zoals Into The Great Wide Open en Oerol nieuwkomers in hun personeelsbeleid betrekken, ontwikkelden we de toolkit New Faces; een handleiding voor festivalorganisatoren vol inzichten, tips & praktische kaders. In het kader van Leeuwarden-Fryslan Culturele Hoofdstad 2018 en ism IepenUP, Rijksuniversiteit Groningen en Innofest.

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM – FLIP THE CONFERENCE
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Het Stedelijke Museum wilde 6 jaar naar de heropening een landelijk moment om met communicatieprofessionals uit museaal Nederland ervaringen uit te wisselen. Cornelis Serveert organiseerde een Flip the Conference-editie waarbij in kleine teams vraagstukken gekraakt werken rondom influencer marketing, ambassadeursschap en doelgroepenbeleid  I.s.m marktonderzoeksbureau Motivaction.