Formats for innovation and collaboration

Actuele projecten

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM – FLIP THE CONFERENCE
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Het Stedelijk Museum wil 6 jaar na de heropening de opgedane kennis rondom marketing, pers en web delen met communicatieprofessionals uit museaal Nederland. Cornelis Serveert organiseert een Flip the Conference-editie waarbij experts persoonlijke vraagstukken delen rondom influencer marketing en doelgroepenbeleid om collectief te zoeken naar antwoorden voor de toekomst. I.s.m marktonderzoeksbureau Motivaction.

BOONTJE ADVOCATEN – TEAMSESSIE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Het team van Boontje Advocaten Arbeidsrecht groeit en dit heeft impact op het oorspronkelijke DNA van het advocatenbureau. In het NewWerkTheater faciliteren we een teamtraject waarbij alle medewerkers worden uitgedaagd om oude en nieuwe waarden tot elkaar te verhouden en ambities te formuleren hoe er in de toekomst aangenaam en efficiënt samengewerkt kan worden. De ambities worden gevangen in een Recept voor de Toekomst.

SYMPOSIUM TOEKOMST VOOR VOEDSEL – HOW DO YOU DO
> Evenement & Recept voor de Toekomst
Hoe kan de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze gevoed worden? In het project Voedsel voor de Toekomst gaan de provincie Vlaams-Brabant, Rikolto, Colruyt Group, KU Leuven en UCLL gedurende 2 jaar samen met jongeren, experts en boeren op zoek naar antwoorden. In september 2018 worden alle opgedane inzichten feestelijk gedeeld. Cornelis Serveert ontwikkelt het programma en organiseert dit evenement. Centraal staat het format How Do You Do. Tijdens 30 timeslots worden uiteenlopende casussen en best practices besproken en worden er kijkjes in de keuken geboden in een zoektocht om productieketens te verduurzamen.  

CINEKID FOR PROFESSIONALS – HOW DO YOU DO
> Procesbegeleiding
Tijdens het jaarlijkse film-, televisie- & mediafestival voor kinderen Cinekid vindt ook Cinekid for Professionals plaats; een seminarprogramma voor mediaprofessionals. Cornelis Serveert adviseert de organisatie bij het ontwikkelen van een interactief programma voor professionals met uiteenlopende achtergronden. Er wordt een speciale How Do You Do editie samengesteld met thema’s als Screen Disrupters, Where is the audience en Fiction vs. Non Fiction. 

RAUM – MEEMAAK DINERS
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Het gebied Leidsche Rijn ontwikkelt zich razendsnel als nieuw deel van Utrecht-stad. RAUM wordt het artistieke en innovatieve knooppunt in deze nieuwe stedelijke omgeving. In voorbereiding op het programma van eisen dat wordt voorgelegd aan de architecten die de permanente voorzieningen van RAUM ontwerpen, wil de organisatie van RAUM samen met bewoners, onderzoekers, kunstenaars en het bedrijfsleven in gesprek hoe RAUM een relevante plek kan worden. Cornelis Serveert organiseert 3 MeeMaak Diners waar stakeholders mee aan de ontwerptafel schuiven en invloed uitoefenen op het Recept voor de Toekomst voor 40.000 m2 openbare ruimte.

HET THEATERFESTIVAL VLAANDEREN – FLIP THE CONFERENCE
> Evenement & Recept voor de Toekomst 
In opdracht van Het TheaterFestival, VVSG, VVC, oKo en Kunstenpunt organiseren we een Flip The Conference-editie waarin we  kunstprofessionals en beleidsmakers bij elkaar brengen. Geïnspireerd door 4 sprekers en verschillende artistieke interventies zullen zij zich tijdens een lunch gezamenlijk vastbijten in vraagstukken hoe er een duurzaam lokaal artistiek klimaat gerealiseerd kan worden dat gedragen wordt door de politiek. Een charmeoffensief met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in België, in oktober 2018.

A-Z NIGHTS – CREATIVE MEETUPS
> Evenement & Recept voor de Toekomst
In navolging van 2017 stellen we in 2018 weer alle A-Z Nights samen in opdracht van Z33, Architectuurwijzer, PXL MAD School of Arts, Luca School of Arts en UHasselt. Tijdens iedere editie staat een ander actueel vraagstuk centraal en leggen we relaties tussen de artistieke praktijk van de creatieve industrie. In voorjaar stonden ecologische uitdagingen en stedelijke vraagstukken versus de periferie centraal. In het najaar draait het om ‘The Future of Work’ & ‘Narratives on Migration’.

CULTURELE ZONDAG DIGITAAL
> Evenement
De Culturele Zondagen zijn eendaagse culturele evenementen in Utrecht die 6x keer per jaar plaatsvinden rondom een specifiek programma. Cornelis Serveert is gevraagd om de editie van 4 november ‘Utrecht Digitaal’ samen te stellen. De eerste editie die volledig in het teken staat van digitale innovatie. Onderwerpen als blockchain, algoritmes, post-truth en robotica worden met verschillende (culturele) organisaties onder de loep genomen.

KUNSTENPUNT – (RE)FRAMING THE INTERNATIONAL
> Evenement & Recept voor de Toekomst
De belangenorganisatie Kunstenpunt organiseert na een 1,5 jaar durend onderzoeks- en ontwikkelingstraject en werkconferentie om opgedane inzichten over het nieuwe internationale werken in de kunsten te delen. We stellen een programma samen met werkgroepen, keynotes, een Flip The Conference en een concluderend beleidsgesprek Reframed Perspectives. Gedurende de hele dag wordt de kennis rondom internationaal werken doorvertaald naar collectieve ideeën, ambities en beleid, wat uitmondt in een Recept voor de Toekomst.

TOOLKIT ‘STRATEGISCH CONCEPT ONTWIKKELEN ’ 
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Naar aanleiding van een traject voor TU Delft hebben we een Toolkit ontwikkeld om concepten vanuit strategische uitgangspunten naar een hoger niveau te tillen. Aan de hand van de toolkit kunnen teams zelfstandig het ontwikkelproces ontrafelen en vervolgens tools en methodes hanteren om de concepten met (team)commitment te implementeren. We hebben de toolkit getest en doorontwikkeld met zowel stakeholders vanuit TU Delft als het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. In 2018 zullen we bij verscheidene sessies en trajecten de toolkit opnieuw inzetten zodat teams vervolgens zelfstandig aan de slag kunnen.

JUBILEUM – FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE
> Evenement
Na een eerste samenwerking rondom de conferentie Toekomst voor Talent, organiseren we nu het 10-jarige jubileum van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Tijdens dit event, waar inhoud rondom cultuureducatie en -participatie op feestelijke wijze centraal staat, worden 250 genodigden ondergedompeld in een Proeftuin vol toekomstbeelden rondom vernieuwend cultuurbeleid.

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

VISIEONTWIKKELING BELASTINGDIENST ACADEMIE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
De Belastingdienst Academie heeft tot taak om de 30.000 medewerkers van de Belastingdienst te ondersteunen in hun leren en ontwikkelen. Accenten verschuiven naar een Leven Lang Leren, eigenaarschap, digitale leeromgeving en gepersonaliseerd leren. Cornelis begeleidde de Belastingdienst Academie bij het verkrijgen van commitment en input vanuit verschillende lagen van de organisatie en ondersteunde het managementteam bij het doorvertalen van de input naar een aangescherpte visie.

LANCERING ZORGINNOVATIEFONDS GEMEENTE BUNNIK
> Evenement
Voor aanvang van de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 lanceerde Gemeente Bunnik een Zorginnovatiefonds om innovatie in het sociale domein te stimuleren. Wij hebben het programma van de lancering samengesteld met keynote speaker en inspiratie pitchers. Het lokale zorginnovatiefonds is een van de resultaten naar aanleiding van het Zorginnovatietraject dat we in 2017 hebben gefaciliteerd. Aan de basis hiervan ligt een Recept voor de Toekomst voor versterking verbindingen informele & formele zorg.  

BEGELEIDING CONCEPT DEVELOPMENT LIGHTYEAR
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Lightyear is een nieuw Nederlands automerk dat in 2019 een elektrische familieauto op de markt brengt. Het model haalt zijn elektrische kracht volledig uit zonne-energie die wordt aangedreven door zonnecelpanelen die in de auto zelf zijn geïntegreerd. Op basis van design thinking technieken hebben we de startup begeleid om samen met stakeholders weloverwogen keuzes te maken rondom storytelling en conceptontwikkeling.

TEDX AMSTERDAM
> Evenement 
Omdat we ons graag concentreren op het neusje van de zalm en internationale inspirators in het oog hebben én houden, maakten we in 2017 deel uit van het programmateam van TEDx Amsterdam.

TRANSITIE RESULTAATGERICHTE TEAMS FONTYS WERKTUIGBOUWKUNDE
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
Fontys Werktuigbouwkunde wil in september 2019 getransformeerd zijn in een organisatiestructuur die bestaat uit Resultaatgerichte Teams. Cornelis faciliteerde het meerdaagse kick-off traject voor het vijftig koppige docententeam. Doel was om gezamenlijk grip te krijgen op de transitie en collectief constructieve vertaalslagen te maken naar de dagelijkse praktijk. Er werd toegewerkt naar een Recept voor de Toekomst met daarin gedeelde ambities en een concreet actieplan.

INNOVATIETRAJECT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN DEPOT
> Procesbegeleiding & Recept voor de Toekomst
In 2020 opent Museum Boijmans van Beuningen het eerste openbare depot ter wereld. Dit publieke depot wordt gehuisvest in een veelbelovend architectonisch hoogstandje en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van wayfinding & publieksbegeleiding. Cornelis Serveert faciliteerde het traject waarin het museum samen met uiteenlopende experts & stakeholders een innovatie strategie ontwikkelde.

21CENTURY SKILLS @ TU DELFT
> Prrocesbegeleiding
TU Delft onderzoekt hoe ingenieurs van de toekomst zich 21st century skills eigen kunnen maken. Cornelis begeleidde het traject om ondernemerschap op de campus te implementeren. Samen met interne externe stakeholders vertaalden we mogelijkheden naar aanbevelingen, strategische concepten en een ready produce format.