Bijeenkomsten om koers te bepalen

Actuele projecten

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

PROVINCIE UTRECHT – CONSTRUCTIEVE GESPREKKEN COALITIE & UTRECHTERS
In 2019 organiseerde Cornelis Serveert tijdens het formatieproces voor Provincie Utrecht een grootschalige Meedenksessie om de Utrechts actief te betrekken bij het opstellen van de strategische agenda. In vervolg organiseren we jaarlijks een vervolgbijeenkomst, waarin de coalitie Utrechters vraagt om feedback en advies en een constructieve dialoog centraal staat.

SOCIAL DESIGN SHOWDOWN – FORMATONTWIKKELING
Social Design Showdown is een nieuw Nederlands platform dat professionalisering van het vak social design wil stimuleren door middel van designkritiek. Cornelis ontwikkelt het format voor een reeks terugkerende events waarin een goed gesprek wordt gevoerd over wat social design is én zou moeten zijn. Met vragen als: Hoe werk je effectief samen publieke instanties? Hoe meet je impact, en hoe creëer je eigenaarschap onder eindgebruikers?

U16 TOEKOMSTBESTENDIGE WERKLOCATIES
Hoe geef je met 16 gemeenten vorm aan onderlinge samenwerking met 2040 in het vizier? Cornelis begeleidt U16: een samenwerkingsverband in de regio Utrecht waarin 16 gemeenten gezamenlijk koers willen geven aan maatschappelijke opgaven zoals ruimtelijke inrichting. We leiden een sessie waarin bestuurders en ambtenaren concrete acties formuleren om toekomstbestendig samen te werken. 

VOOR DE KUNST – CONFERENTIE LEVE HET GEVEN
Stichting voordekunst doet onderzoek naar mogelijkheden hoe particulier geven aan individuele makers gestimuleerd kan worden. In het voorjaar 2020 wil de organisatie tijdens een grootschalige bijeenkomst de resultaten delen én met deelnemers doorontwikkelen. Cornelis ontwikkelt een programma waarin plek is voor ideation en iteratie om gezamenlijk kansrichtingen naar een hoger niveau te tillen.  

FONTYS HOGESCHOLEN – FORMATONTWIKKELING AFSTUDEERTRAJECT
Fontys Academie voor Beeldende Vorming wil de wijze waarop studenten afstuderen en hun werk presenteren hervormen. Cornelis Serveert is gevraagd om het innovatietraject te leiden om samen met studenten en docenten een nieuw duurzaam format te ontwikkelen. Het format moet aansluiten bij actuele behoeften maar gelijktijdig jaarlijks opnieuw uitgerold kunnen worden.

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

PROVINCIE & GEMEENTEN REGIO UTRECHT – GESPREKKEN OVER REGIONAAL ECONOMISCH BELEID. 
Provincie Utrecht en de Gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum werken actief samen aan de ontwikkeling van een regionale economische agenda. In de zomer 2019 werd de eerste versie van de agenda opgeleverd. Het fundament voor aanscherpende gesprekken met het bedrijfsleven, regionale besturen en onderwijsinstellingen. Cornelis organiseerde een consultatieronde van 8 bijeenkomsten om aanscherpende perspectieven te verzamelen. De opbrengst werd gebundeld als ‘Ingrediënten voor de toekomst van Regionaal Economisch Beleid Utrecht’. Dit wordt de basis om tot een definitieve agenda te komen.

TU DELFT – ROADMAP TOEKOMST VAN DE BIBLIOTHEEK EN OPEN SCIENCE 
De roadmap van TU Delft Library is richtinggevend in alles wat de bibliotheek onderneemt. Cornelis Serveert begeleidde TU Delft Library bij de ontwikkeling van een strategische roadmap voor de periode 2020-2024. 
We ontwikkelden en faciliteerden het proces om keuzes te maken die gedragen worden zowel het  managementteam, medewerkers, als onderzoekers en gebruikers. Onder onze leiding bepaalden zij gezamenlijk koers voor de bibliotheek van de toekomst. 

SPITS MOBILITEITSVRAAGSTUK GENT
De stad Gent zoekt proactief naar duurzame mobiliteitsoplossingen om mobiliteitsinfarcten te voorkomen. Hierin is ook een rol voor het bedrijfsleven weggelegd. Als onderdeel van een langer onderzoekstraject verzorgde Cornelis een verdiepende sessie waarin het bedrijfsleven werd uitgedaagd om samen met de overheid en onderzoekers duurzame oplossingen te vinden zodat Gent aantrekkelijk en bereikbaar blijft. Dit leidde tot perspectieven op de urgentie en visie op het integreren van mobiliteit in o.a. het personeelsbeleid van bedrijven.

LITERATUUR VLAANDEREN – ONTWIKKELING MEERJARENPLAN
Literatuur Vlaanderen wilde in aanloop naar de ontwikkeling van het meerjarenplan 2021-2025 actief de sector betrekken. Cornelis faciliteerde een traject waarin de letterensector werd uitgenodigd om gericht input te leveren. Tijdens zowel een grootschalige brainstorm als toegespitste focus sessies werden kansrichtingen onderzocht en daarmee koers bepaald voor de nieuwe beleidsperiode.

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE – DENK JE MEE-SESSIES
In februari 2020 moet het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuw beleidsplan indienen. In voorbereiding daarop wil het fonds actief het netwerk betrekken om perspectieven op het nieuwe beleid te verzamelen. Cornelis organiseert in Tilburg, Arnhem en Rotterdam drie grootschalige bijeenkomsten waar het veld elkaar ontmoet en met elkaar constructief in gesprek gaat over onderwerpen die geagendeerd moeten worden.

GEMEENTE UTRECHT – VELDGESPREK MEDIABELEID
Gemeente Utrecht onderzoekt hoe het huidige mediabeleid doorontwikkeld kan worden. Wij organiseerden een veldgesprek waarin het Utrechtse medianetwerk betrokken werd in het verkennen van mogelijkheden. De noden werden verhouden tot kansen om met elkaar constructief samen te werken. De oogst van de bijeenkomst dient ter inspiratie voor de gemeente én het veld, om samen de Utrechtse media te versterken. 

MSC KEURMERK: STAKEHOLDER DINER & CONTRACT VOOR DE TOEKOMST 
Marine Stewardship Council (MSC) gaf  samen met belangrijke stakeholders een verdiepende slag aan de contouren van met MSC-keurmerk voor duurzame tonijnvangst. Cornelis Serveert organiseerde een stakeholder diner volgens het Flip the Conference-format. Baanbrekend omdat het ongebruikelijk was in Vlaanderen dat deze partijen met elkaar constructief in gesprek gaan. Tijdens het diner hebben alle gasten hun tanden gezet in 2 vraagstukken. Dit vormde het vertrekpunt om gezamenlijk toe te werken naar strategisch actiepunten richting een duurzamere toekomst van tonijnvangst.

GEMEENTE UTRECHT – MEEDENKSESSIE CULTUURNOTA
Gemeente Utrecht wil halverwege 2019 een uitgangspuntennotitie vaststellen voor de nieuwe cultuurnota 2021-2024. Ter voorbereiding wil de gemeente de cultuursector actief betrekken om te reageren op de documenten die reeds ontwikkeld zijn. Cornelis Serveert faciliteerde dit traject.

STEDELIJK 125 JAAR – DESIGN THINKING STRATEGY
Tijdens de voorbereidingen voor het 125 jarige jubilieum wilde Stedelijk Museum Amsterdam al haar medewerkers proactief betrekken. Cornelis Serveert adviseerde het managementteam en organiseerde een Meemaak-traject waarin alle lagen van de organisatie betrokken werden. Tijdens diverse Townhall Meetings en Design Thinking Sessions werden de beste ideeën doorontwikkeld.

ROC MIDDEN NEDERLAND – MANAGEMENTDAGEN ARBEIDSMARKTSUCCES
ROC onderzocht tijdens 2 managementdagen samen met 100 leidinggevenden hoe de nieuwe strategie en kwaliteitsagenda kan worden geïmplementeerd binnen 13 colleges in Midden Nederland. Een sterke focus op arbeidsmarktsucces was daarbij een nieuw accent. Cornelis Serveert begeleide de organisatie bij het vormgeven van het proces.

CINEKID FOR PROFESSIONALS – INDUSTRY FORUM
Voor het tweede jaar op rij ondersteunden we Cinekid for Professionals. Het industry forum is het professionals programma van het jaarlijkse film-, televisie- & mediafestival voor kinderen Cinekid. We hielpen het festival bij de ontwikkeling van een interactief programma voor professionals met uiteenlopende achtergronden. Met thema’s als Screen Disrupters, Where is the audience en Fiction vs. Non Fiction. 

BOONTJE ADVOCATEN – INTERNE PROCESSEN
Het team van Boontje Advocaten Arbeidsrecht groeit en dit heeft impact op het oorspronkelijke Boontje DNA. Cornelis Serveert begeleidde het proces waarbij alle medewerkers werden uitgedaagd om oude en nieuwe waarden tot elkaar te verhouden.  Gezamenlijk werden er ambities geformuleerd hoe er in de toekomst aangenaam en efficiënt samengewerkt kan worden. De ambities werden gevangen in een Recept voor de Toekomst dat in 2019 opnieuw onder de loep wordt genomen.

VISIEONTWIKKELING BELASTINGDIENST ACADEMIE
De Belastingdienst Academie heeft tot taak om de 30.000 medewerkers van de Belastingdienst te ondersteunen in hun leren en ontwikkelen. Accenten verschuiven naar een Leven Lang Leren, eigenaarschap, digitale leeromgeving en gepersonaliseerd leren. Cornelis begeleidde de Belastingdienst Academie bij het verkrijgen van commitment en input vanuit verschillende lagen van de organisatie en ondersteunde het managementteam bij het doorvertalen van de input naar een aangescherpte visie.

LUCA HOGESCHOOL – ROADMAP ONDERWIJS INTERIEURVORMGEVING
Het management team van Luca School of Arts Interieurvormgeving wil de opleiding samen met docenten kritisch doorontwikkelen. Cornelis Serveert begeleidde het managementteam bij strategieontwikkeling. Onderdeel van de strategie waren 2 Denkdagen waarop het voltallige team werkte aan de roadmap voor de opleiding. Tijdens dit collectieve denkproces werd de opleiding o.a. verhouden tot vakinhoudelijke, didactische en organisatorische uitdagingen. Op basis van gedeelde inzichten werden vervolgkeuzes gemaakt.

STADSMAKERSDINER – UTRECHT
Utrecht Marketing wil haar stakeholders proactief betrekken bij inhoudelijke vraagstukken. Tijdens het 1e Stadsmakersdiner beten ruim 125 vertegenwoordigers van Utrechtse bedrijven en organisaties zich vast in vragen rondom stedelijke positionering. Met letterlijke bouwstenen ging men tijdens 2 sessies gezamenlijk aan de slag. Het resultaat was een collectief Recept voor de Toekomst met daarin een stevig pleidooi om trots te zijn en lef te hebben, zonder de stad in de uitverkoop te zetten en bang te zijn om te falen.

SYMPOSIUM TOEKOMST VOOR VOEDSEL – HOW DO YOU DO
Hoe kan de groeiende wereldbevolking op duurzame wijze gevoed worden? In het project Voedsel voor de Toekomst gaan de provincie Vlaams-Brabant, NGO Rikolto, Colruyt Group, Katholieke Universiteit Leuven en UCLL gedurende 2 jaar samen met jongeren, experts en boeren op zoek naar antwoorden. Cornelis Serveert ontwikkelde het programma om alle opgedane inzichten te delen en door te ontwikkelen met een breder netwerk. Centraal stond het format How Do You Do. Tijdens ruim 30 sessies werd de zoektocht om productieketens te verduurzamen, nader onder de loep genomen.

CONCEPT DEVELOPMENT BEGELEIDING LIGHTYEAR
Lightyear is een nieuw Nederlands automerk dat in 2019 een elektrische familieauto op de markt brengt. Het model haalt zijn elektrische kracht volledig uit zonne-energie die wordt aangedreven door zonnecelpanelen die in de auto zelf zijn geïntegreerd. Op basis van design thinking technieken hebben we de startup begeleid om samen met stakeholders weloverwogen keuzes te maken rondom storytelling en conceptontwikkeling.

21CENTURY SKILLS @ TU DELFT
TU Delft onderzoekt hoe ingenieurs van de toekomst zich 21st century skills eigen kunnen maken. Cornelis begeleidde het traject om ondernemerschap op de campus te implementeren. Samen met interne externe stakeholders vertaalden we mogelijkheden naar aanbevelingen, strategische concepten en een ready produce format.

INNOVATIETRAJECT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN DEPOT
In 2020 opent Museum Boijmans van Beuningen het eerste openbare depot ter wereld. Dit publieke depot wordt gehuisvest in een veelbelovend architectonisch hoogstandje en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van wayfinding & publieksbegeleiding. Cornelis Serveert faciliteerde het traject waarin het museum samen met uiteenlopende experts & stakeholders een innovatie strategie ontwikkelde.

TRANSITIE RESULTAATGERICHTE TEAMS FONTYS WERKTUIGBOUWKUNDE
Fontys Werktuigbouwkunde wil in september 2019 getransformeerd zijn in een organisatiestructuur die bestaat uit Resultaatgerichte Teams. Cornelis faciliteerde het meerdaagse kick-off traject voor het vijftig koppige docententeam. Doel was om gezamenlijk grip te krijgen op de transitie en collectief constructieve vertaalslagen te maken naar de dagelijkse praktijk. Er werd toegewerkt naar een Recept voor de Toekomst met daarin gedeelde ambities en een concreet actieplan.

NEW FACES: TOOLKIT VOOR INNOVATIEF PERSONEELSBELEID
Om te bevorderen dat Europese festivals zoals Into The Great Wide Open en Oerol nieuwkomers in hun personeelsbeleid betrekken, ontwikkelden we de toolkit New Faces; een handleiding voor festivalorganisatoren vol inzichten, tips & praktische kaders. In het kader van Leeuwarden-Fryslan Culturele Hoofdstad 2018 en ism IepenUP, Rijksuniversiteit Groningen en Innofest.

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM – FLIP THE CONFERENCE
Het Stedelijke Museum wilde 6 jaar naar de heropening een landelijk moment om met communicatieprofessionals uit museaal Nederland ervaringen uit te wisselen. Cornelis Serveert organiseerde een Flip the Conference-editie waarbij in kleine teams vraagstukken gekraakt werken rondom influencer marketing, ambassadeursschap en doelgroepenbeleid  I.s.m marktonderzoeksbureau Motivaction.