Bijeenkomsten om koers te bepalen

4 TIPS OM TOT CREATIEVE OPLOSSINGEN TE KOMEN

“We kunnen problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die deze problemen deed ontstaan.”
— Albert Einstein

Creativiteit is een sleutel tot verandering, verbetering en vernieuwing. 
Wie in staat is om creatief te denken, zal eerder tot oplossingen komen dan mensen die vanuit bekende patronen blijven denken. 

Maar hoe kun je creatief denken? 
Net als elke andere skill, kun je dit trainen.

 
4 TIPS OM TOT CREATIEVE OPLOSSINGEN TE KOMEN:

Deze 4 tips helpen je om een fris perspectief aan te nemen en creatief te denken:


1. DENK IN EXPERIMENT
Denk niet alleen in termen van oplossingen & antwoorden.
Denk vrijer & wilder. 
Welke mogelijkheden / manieren / scenario’s zijn eventueel mogelijk?
Bewandel verschillende denkpistes en stel je oordeel voorlopig uit. 

2. Verander van plek & van activiteit 

Onderbreek je denk- of werksessie door je gedachten letterlijk & figuurlijk te verplaatsen. Zo doorbreek je op een eenvoudige manier routinewerking en creëer je kans voor een frisse blik en nieuwe energie.

3. ONTLEED HET PROBLEEM
Ontrafel een vraag tot verschillende deelvragen.
Bouw met de deelantwoorden het overzicht en inzicht van het overkoepelende vraagstuk.

4. RECONCEPTUALISEER HET PROBLEEM
Draai het probleem.
Bekijk het issue nu vanuit een volstrekt ander perspectief.
Wat valt je op? 
Zie je nieuwe haakjes als je het probleem nu terug omkeert? 

Weten hoe projectstudio Cornelis Serveert jouw organisatie kan helpen om oplossingsgericht te denken?  Neem vrijblijvend contact met ons op.