TekstAlleen foto's
Formats & Meetings for fresh perspectives

Actueel

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

ZORGINNOVATIETRAJECT GEMEENTE BUNNIK
Op de beleidsagenda van Gemeente Bunnik prijkt de ambitie om technologische zorginnovatie te implementeren. Cornelis faciliteert verkenningen waarbij een interactieve kick-off sessie en focusgroepen met verschillende stakeholders zicht bieden op de noden en wensen vanuit de gemeente en diens stakeholders. Uitkomst zijn aanbevelingen voor o.a. het zorghuis van de toekomst en een ready to produce format om deze inzichten breder te delen.

RELATIE-EVENT: HIGH FIVE #2 VOOR DIGITAL AGENCY VRUCHTVLEES
Tijdens het High Five-event wil digital agency Vruchtvlees stakeholders samenbrengen en met elkaar kennis uitwisselen rondom digitale toepassingen en mogelijkheden op vlak van communicatie en design. Tijdens het event worden successen gedeeld en inzichten uitgewisseld. Cornelis staat als organisator en spreekstalmeester van het event in voor een dynamische rode draad van een programma met opvallende sprekers en verrassende netwerkmomenten.  

21CENTURY SKILLS @ TU DELFT
TU Delft onderzoekt hoe ingenieurs van de toekomst zich 21st century skills eigen kunnen maken. Cornelis leidt een traject rondom ondernemerschap en eigen initiatief nemen op de campus waar studenten, medewerkers en andere stakeholders de ambities en mogelijkheden gezamenlijk in kaart brengen en doorvertalen naar concrete plannen. Van dromen, naar durven, naar doen. Resultaat zijn ready to produce formats & aanbevelingen.

A-Z NIGHTS – CREATIVE MEETUPS
Op verzoek van Cultuurplatform Design, Z33, Architectuurwijzer, PXL MAD School of Arts, Luca School of Arts en UHasselt verzorgt Cornelis gedurende 2017 een jaar lang kennis- & inspiratiesessies waarbij actuele vraagstukken rondom de artistieke maakpraktijk van ontwerpers, architecten en kunstenaars onder de loep wordt genomen.

FORMAT BLIND FOLDED- FRESH PERSPECTIVES
Steeds vaker zet Cornelis het format Blind Folded in: geblinddoekt publiek luistert naar een spreker (zoals Nico Dijkshoorn, Jet Steinz of Diederik Jekel) die in woorden een (toekomst)scenario schetst bij beelden die de spreker wel ziet, maar het publiek niet. De individuele verbeelding van luisteraars wordt maximaal uitgedaagd en stimuleert stevige dialogen nadien. Geschikt voor culturele context-programma’s (zoals we die o.a. hebben georganiseerd voor Museum Boijmans van Beuningen en Van Gogh Museum), maar evenzeer voor innovatie-bijeenkomsten waar toekomstscenario’s centraal staan. In augustus 2017 ook te festival Lowlands.

TEDx AMSTERDAM
Omdat we ons graag concentreren op het neusje van de zalm en internationale inspirators in het oog hebben én houden, maken we deel uit van het programmateam van TEDx Amsterdam.

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

INDUSTRY DAY – FUTURE FLUX FESTIVAL
Cornelis ontwikkelde het industry-programma voor Future Flux Festival; een playground waar de nieuwe makers industrie en innovatieve makers elkaar ontmoette in Innovation Dock in de Haven van Rotterdam. Centraal stond het How Do You Do format met 40 opzienbarende innovaties.

FONTYS ENGINEERING INNOVEERT
Voor de ingenieurs van de toekomst ontwikkelde Cornelis een bootcamp for the brain: samen met ontwerpers vanuit verschillende specialismen -o.a. op vlak van Machine Learning, Smart Cities, de aandachteconomie & 3d Manufacturing- werden ethische dilemma’s rondom technologische innovatie gekraakt.

OPENING DE KROOK
In maart 2017 werd De Krook geopend: de nieuwe belofte van Gent; een onderzoeksomgeving en verzamelplek voor innovatieve ideeën waar de bibliotheek, de universiteit, een medialab, de stad en het bedrijfsleven samenkomen. Cornelis verzorgde het concept en openingsprogramma waar 20.000 bezoekers op afkwamen.

AGE FRIENDLY CITY
Hoe worden steden leeftijdsvriendelijker? Voor de landelijke bijeenkomst Age Friendly City in de OBA van Amsterdam verzorgden wij programma onderdelen die experts en publiek stimuleerden tot dialoog.

BLUE JAY – FIRST DOMESTIC DRONE
Als Team Blue Jay ontwikkelen jonge TU/e-ingenieurs de eerste autonome drones die worden ingezet in het huishouden. Cornelis ondersteunt deze ontwikkelingen door formats te ontwikkelen op de momenten dat de koers opnieuw bepaald moet worden (360 stakeholder sessions) en wanneer de mogelijkheden met de toekomstige gebruikers onder de loep worden genomen (the first drone cafe).

DUTCH DESIGN WEEK & INTERNET OF THINGS EXPO
I.h.k.v. de Dutch Design Week 2016 coördineerde Cornelis 2 exposities rondom de uitdagingen van Internet of Things (IoT). Zowel de best practices van het IoT Design Manifesto (door de Just Things Foundation) en de installaties van Louche Apparaten (door Medialab SETUP) betrokken het publiek bij de uitdagingen rondom IoT en aanverwante vraagstukken mbt o.a. privacy, veiligheid en achterliggende verdienmodellen.