TekstAlleen foto's
Formats & Meetings for fresh perspectives

Actueel

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

FONTYS INNOVEERT
Voor de ingenieurs van de toekomst ontwikkelt Cornelis een bootcamp for the brain: samen met ontwerpers vanuit verschillende specialismen -o.a. op vlak van Machine Learning, Smart Cities, de aandachteconomie & 3d Manufacturing- worden ethische dilemma’s rondom technologische innovatie gekraakt. 

FUTURE FLUX FESTIVAL
Cornelis ontwikkelt het industry-programma voor de 2e editie van Future Flux Festival; een playground voor innovatieve makers, de nieuwe makersindustrie én festivalpubliek in de Onderzeebootloods RDM in Rotterdam.

ONDERNERMSCHAP OP DE CAMPUS: TU DELFT
Voor TU Delft Cornelis voert Cornelis een onderzoek uit naar ondernemerschap op de campus. Hoe kan ondernemerschap onder studenten worden gestimuleerd? Het onderzoek mondt uit in een ready to produce format voor een fysieke ‘reality school’ die wordt uitgevoerd per juli 2017. 

A-Z NIGHTS – CREATIVE MEETUPS
Op verzoek van Cultuurplatform Design, Z33, Architectuurwijzer, PXL MAD School of Arts, Luca School of Arts en UHasselt verzorgt Cornelis gedurende 2017 een jaar lang kennis- & inspiratiesessies waarbij actuele vraagstukken rondom de artistieke maakpraktijk van ontwerpers, architecten en kunstenaars onder de loep wordt genomen.

TEDx AMSTERDAM 2017
Omdat we ons graag concentreren op het neusje van de zalm en internationale inspirators in het oog hebben én houden, maken we deel uit van het programmateam van TEDx Amsterdam. 

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

OPENING DE KROOK
In maart 2017 werd De Krook geopend: de nieuwe belofte van Gent; een onderzoeksomgeving en verzamelplek voor ideeën waar de bibliotheek, de universiteit, een medialab, de stad en het bedrijfsleven samenkomen. Cornelis verzorgde het concept en programma waar 20.000 bezoekers op afkwamen. 

AGE FRIENDLY CITY
Hoe worden steden leeftijdsvriendelijker? Voor de landelijke bijeenkomst Age Friendly City verzorgden wij programmaonderdelen die experts en publiek aanzette tot dialoog.

DATA DINER
Ter opwarming van de Privacy Rede organiseerden we een interactief diner dat vraasgstukken over privacy en de impact van data op gedrag op speelse wijze onderzocht en ter discussie stelde.

DUTCH DESIGN WEEK & INTERNET OF THINGS EXPO
Cornelis coördineerde 2 exposities te de Dutch Design Week waarin publiek werd meegenomen in uitdagingen rondom Internet of Things en aanverwante vraagstukken mbt o.a. privacy, veiligheid en achterliggende verdienmodellen.

DRONE CAFÉ
Cornelis begeleidde de ontwikkeling van het eerste Drone Cafe ter wereld; een café waar drones gasten bedienen én ethische vraagstukken serveren over toekomst & technologie. Hoe maakt dit café de impact van technologie op het leven van alle dag invoelbaar? En hoe komen technologische innovatie, speculatieve toekomstscenario’s en maatschappelijke vraagstukken ‘hapklaar’ en laagdrempelig samen?