Formats & Meetings for fresh perspectives

Actueel

Enkele projecten waaraan wij momenteel werken:

INNOVATIETRAJECT MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN DEPOT
In 2020 opent Museum Boijmans van Beuningen het eerste openbare depot ter wereld. Dit publieke depot wordt gehuisvest in een veelbelovend architectonisch hoogstandje en brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van wayfinding & publieksbegeleiding. Cornelis Serveert faciliteert het traject waarin het museum samen met uiteenlopende experts een cutting edge strategie ontwikkelt.

NETWERK- & RELATIE-EVENT VOOR DIGITAL AGENCY VRUCHTVLEES

Tijdens het event High Five #2 wil digital agency Vruchtvlees stakeholders samenbrengen en met elkaar kennis uitwisselen rondom digitale toepassingen en mogelijkheden op vlak van communicatie en design. Tijdens het event worden successen en perspectieven gedeeld. Cornelis Serveert staat als organisator en spreekstalmeester van het event in voor een dynamische rode draad van een programma met opvallende sprekers en verrassende netwerkmomenten.  

CONFERENTIE DE TOEKOMST VAN TALENT – FONDS CULTUURPARTICIPATIE.
Naar aanleiding van een vierjarig onderzoek rondom talentontwikkeling organiseert Cornelis Serveert in opdracht van het Fonds Cultuurparticipatie de landelijke bijeenkomst De Toekomst van Talent. Tijdens dit programma komt de hele keten rondom talentontwikkeling samen om toekomstscenario’s te delen en door te ontwikkelen. Tijdens een kennislunch met 150 deelnemers wordt collectief een recept voor de toekomst uitgewerkt. Aansluitend  zijn er 20 break-out sessions met verdiepende perspectieven.

A-Z NIGHTS – CREATIVE MEETUPS

Op verzoek van Cultuurplatform Design, Z33, Architectuurwijzer, PXL MAD School of Arts, Luca School of Arts en UHasselt verzorgt Cornelis gedurende 2017 een jaar lang kennis- & inspiratiesessies waarbij actuele vraagstukken rondom de artistieke maakpraktijk van ontwerpers, architecten en kunstenaars onder de loep wordt genomen.

TEDx AMSTERDAM

Omdat we ons graag concentreren op het neusje van de zalm en internationale inspirators in het oog hebben én houden, maken we deel uit van het programmateam van TEDx Amsterdam.

Enkele projecten die wij onlangs hebben afgerond: 

360 GRADEN SESSIE DIGITAL AGENCY GRRR
Digital agency Grrr groeit in rap tempo en wil het voltallige team actief betrekken in hoe de design studio zich ontwikkelt. Gelijktijdig verandert het design landschap in een nog rapper tempo. Met het hele team is er een 360 graden analyse gemaakt waarin zowel interne als externe processen zijn geanalyseerd. Dit monde uit in een Grrr Manifesto met een overzicht van de next steps op korte en langere termijn.

ZORGINNOVATIETRAJECT GEMEENTE BUNNIK

Op de beleidsagenda van Gemeente Bunnik prijkt de ambitie om technologische zorginnovatie te implementeren. Cornelis faciliteert verkenningen waarbij een interactieve kick-off sessie en focusgroepen met verschillende stakeholders zicht bieden op de noden en wensen vanuit de gemeente en diens stakeholders. Uitkomst zijn aanbevelingen voor o.a. het zorghuis van de toekomst en een ready to produce format om deze inzichten breder te delen.

21CENTURY SKILLS @ TU DELFT

TU Delft onderzoekt hoe ingenieurs van de toekomst zich 21st century skills eigen kunnen maken. Cornelis leidt een traject rondom ondernemerschap en eigen initiatief nemen op de campus waar studenten, medewerkers en andere stakeholders de ambities en mogelijkheden gezamenlijk in kaart brengen en doorvertalen naar concrete plannen. Van dromen, naar durven, naar doen. Resultaat zijn ready to produce formats & aanbevelingen.

INDUSTRY DAY – FUTURE FLUX FESTIVAL

Cornelis ontwikkelde het industry-programma voor Future Flux Festival; een playground waar de nieuwe makers industrie en innovatieve makers elkaar ontmoette in Innovation Dock in de Haven van Rotterdam. Centraal stond het How Do You Do format met 40 opzienbarende innovaties.

FONTYS ENGINEERING INNOVEERT

Voor de ingenieurs van de toekomst ontwikkelde Cornelis een bootcamp for the brain: samen met ontwerpers vanuit verschillende specialismen -o.a. op vlak van Machine Learning, Smart Cities, de aandachteconomie & 3d Manufacturing- werden ethische dilemma’s rondom technologische innovatie gekraakt.

AGE FRIENDLY CITY

Hoe worden steden leeftijdsvriendelijker? Voor de landelijke bijeenkomst Age Friendly City in de OBA van Amsterdam verzorgden wij programma onderdelen die experts en publiek stimuleerden tot dialoog.

BLUE JAY – FIRST DOMESTIC DRONE

Als Team Blue Jay ontwikkelen jonge TU/e-ingenieurs de eerste autonome drones die worden ingezet in het huishouden. Cornelis ondersteunt deze ontwikkelingen door formats te ontwikkelen op de momenten dat de koers opnieuw bepaald moet worden (360 stakeholder sessions) en wanneer de mogelijkheden met de toekomstige gebruikers onder de loep worden genomen (the first drone cafe).

FORMAT BLIND FOLDED- FRESH PERSPECTIVES

Steeds vaker zet Cornelis het format Blind Folded in: geblinddoekt publiek luistert naar een spreker (zoals Nico Dijkshoorn, Jet Steinz of Diederik Jekel) die in woorden een (toekomst)scenario schetst bij beelden die de spreker wel ziet, maar het publiek niet. De individuele verbeelding van luisteraars wordt maximaal uitgedaagd en stimuleert stevige dialogen nadien. Geschikt voor culturele context-programma’s (zoals we die o.a. hebben georganiseerd voor Museum Boijmans van Beuningen en Van Gogh Museum), maar evenzeer voor innovatie-bijeenkomsten waar toekomstscenario’s centraal staan. In augustus 2017 ook te festival Lowlands.